พูดคุย:สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Active discussions

เปลี่ยนชื่อแก้ไข

กรุณาเปลี่ยนชื่อบทความ "สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก" ให้เป็น "สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5" ด่วนครับ--Treabshows | พูดคุย 10:54, 13 ตุลาคม 2554 (ICT)

หน่วยงานราชการชื่อ "สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก" แต่บ่อยครั้งเราก็เรียก "ช่อง 5" ต่อท้าย คุณควรให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อ (และทำไมต้องด่วนด้วย) --octahedron80 11:02, 13 ตุลาคม 2554 (ICT)

กลับไปที่หน้า "สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก"