พูดคุย:ททบ. 5 เอชดี 1

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

เปลี่ยนชื่อแก้ไข

กรุณาเปลี่ยนชื่อบทความ "สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก" ให้เป็น "สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5" ด่วนครับ--Treabshows | พูดคุย 10:54, 13 ตุลาคม 2554 (ICT)

หน่วยงานราชการชื่อ "สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก" แต่บ่อยครั้งเราก็เรียก "ช่อง 5" ต่อท้าย คุณควรให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อ (และทำไมต้องด่วนด้วย) --octahedron80 11:02, 13 ตุลาคม 2554 (ICT)

คำขอแก้ไขกึ่งป้องกัน เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564แก้ไข

ขอเปลี่ยน พลเอก รังสี กิติญาณทรัพย์ เป็น พลโท รังสี กิติญาณทรัพย์ Fehumossagate (คุย) 09:48, 16 กุมภาพันธ์ 2564 (+07)

กลับไปที่หน้า "ททบ. 5 เอชดี 1"