พูดคุย:คตินิยมเชื้อชาติ

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ศัพท์บัญญัติ racismแก้ไข

พจนานุกรมศัพท์มานุษยวิทยาของราชบัณฑิตบัญญัติศัพท์ racism ว่า "อคติทางเชื้อชาติ" ครับ ไม่แน่ใจว่าควรเปลี่ยนหรือเปล่า --Potapt (คุย) 00:52, 10 มีนาคม 2562 (ICT)

ผมเปิดศัพท์บัญญัติในคลัง ยังใช้ว่า "คตินิยมเชื้อชาติ" อยู่ครับ อาจจะใช้ได้ทั้งสองคำ --Horus (พูดคุย) 08:28, 10 มีนาคม 2562 (ICT)

Black Lives Matter Logo in different languagesแก้ไข

Please help to translate the Black Lives Matter Logo for this wikipedia.
Follow this Link to get to the request. Thank you --Mrmw (คุย) 00:36, 8 มิถุนายน 2563 (+07)

กลับไปที่หน้า "คตินิยมเชื้อชาติ"