พื้นผิวที่ได้จากการหมุน

พื้นผิวที่ได้จากการหมุน (อังกฤษ: surface of revolution) คือพื้นผิวในปริภูมิยูคลิดที่เกิดจากการหมุนเส้นโค้งเส้นหนึ่งไปรอบๆ เส้นตรงหนึ่งเส้นในระนาบของมัน (หรือ "แกน")[1]

ส่วนหนึ่งของเส้นโค้ง x=2+cos z เมื่อหมุนรอบแกน z

ตัวอย่างของพื้นผิวที่เกิดจากวิธีนี้ ได้แก่ ทรงกระบอก เมื่อใช้เส้นตรงหมนุรอบแกน และ ทรงกรวย เมื่อใช้เส้นเอียงหมุนรอบแกน ถ้าใช้วงกลมหมุนรอบแกน จะได้รูปทรงทอรัส

อ้างอิงแก้ไข

  1. Analytic Geometry Middlemiss, Marks, and Smart. 3rd Edition Ch. 15 Surfaces and Curves, § 15-4 Surfaces of Revolution LCCN 68-015472 pp 378 ff.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข