เพียงแค่ใจเรารักกัน (ละครโทรทัศน์เกาหลี) - ภาษาอื่น ๆ