เจ้าหญิงมาร์กาเรธาแห่งสวีเดน (ค.ศ. 1899–1977) – ภาษาอื่น ๆ