ลอร์ดออฟเดอะริงส์ ตอน มหันตภัยแห่งแหวน – ภาษาอื่น ๆ