ประเทศเนเธอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูหนาว 1980 - ภาษาอื่น ๆ