ประเทศเช็กโกสโลวาเกียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1960 - ภาษาอื่น ๆ