สาธารณรัฐโรดีเชียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1960


สาธารณรัฐโรดีเชีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 17 ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ณ กรุงโรม อิตาลีระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม11 กันยายน พ.ศ. 2503

กรีฑา

แก้

ว่ายน้ำ

แก้

อ้างอิง

แก้