สาธารณรัฐโรดีเชียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1960


สาธารณรัฐโรดีเชีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 17 ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ณ กรุงโรม อิตาลีระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม11 กันยายน พ.ศ. 2503

กรีฑาแก้ไข

ว่ายน้ำแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข