ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแพทย์ทางเลือก"

เพิ่มขึ้น 681 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9842362 โดย Just Sayori (พูดคุย) ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:Acupuncture1-1.jpg|thumb|right|200px|[[การฝังเข็ม]]]]
 
'''สวัสดีครับ ฝากคนมีความรู้ทางด้านแพทย์ทางเลือกจริงๆช่วยแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วยครับ'''
'''การแพทย์ทางเลือก''' ({{lang-en|alternative medicine}}) เป็นศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคที่นอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นการปฏิบัติใด ๆ ที่ถูกหยิบยกว่ามีผลในการรักษาโรคอะไรก็ตามที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ"หลักฐาน"ที่มีการเก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์<ref name="NSF_2002">{{cite book |chapter= Chapter 7: Science and Technology: Public Attitudes and Public Understanding, Section: Belief in Alternative Medicine |chapterurl= http://www.nsf.gov/statistics/seind02/c7/c7s5.htm#c7s5l2a |title= Science and Engineering Indicators - 2002 |url= http://www.nsf.gov/statistics/seind02/ |year= 2002 |vauthors= (([[National Science Board]])) |publisher= Division of Science Resources Statistics, [[National Science Foundation]], [[Federal government of the United States|US Government]] |location= Arlington, Virginia |access-date= 2015-02-24 |archive-date= 2009-03-12 |archive-url= https://web.archive.org/web/20090312070444/http://www.nsf.gov/statistics/seind02/ |url-status= dead }}</ref> มันประกอบไปด้วยความหลากหลายของการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และการบำบัดรักษาต่าง ๆ<ref name=FDA_regulatory>{{cite web |url= http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm144657.htm |title= Complementary and Alternative Medicine Products and their Regulation by the Food and Drug Administration |year= 2007 |publisher= Office of Policy and Planning, Office of the Commissioner, [[Food and Drug Administration]] (FDA), [[United States Department of Health and Human Services|Dept. of Health and Human Services]], [[Federal government of the United States|US Government]] |ref= {{harvid|FDA|2007}}}} {{PD-notice}}</ref> ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติทางการแพทย์แบบใหม่และดั้งเดิมเช่น การรักษาโรคด้วยโรคเดียวกัน ({{lang-en|homeopathy}}) [[ธรรมชาติบำบัด]] ({{lang-en|naturopathy}}) การจัดกระดูก ({{lang-en|chiropractic}}) การแพทย์พลังงาน ({{lang-en|energy medicine}}) รูปแบบต่าง ๆ ของการฝังเข็ม แพทย์แผน​​จีน อายุรเวท และการรักษาตามความเชื่อของคริสเตียน และการรักษาโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์<ref name=NCCAMwhatiscam>{{cite web| url=http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/| title=What is Complementary and Alternative Medicine (CAM)?| accessdate=2006-07-11| publisher=[[NCCAM|National Center for Complementary and Alternative Medicine]]| archiveurl=https://www.webcitation.org/5C1oRX8Qq?url=http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/| archivedate=2005-12-08| url-status=live}}</ref><ref name= Zollman1999>{{cite journal |last1= Zollman |first1= C. |last2= Vickers |first2= A. |title= What is complementary medicine? |department= ABC of complementary medicine |doi= 10.1136/bmj.319.7211.693 |pmid= 10480829 |pmc= 1116545 |journal= BMJ |volume= 319 |issue= 7211 |pages= 693–6 |year= 1999 |ref= {{harvid|Zollman et al.|1999}}|display-authors= 1}}</ref>
 
<ref name=IOM>{{cite web |url=http://iom.edu/Reports/2005/Complementary-and-Alternative-Medicine-in-the-United-States.aspx |title=Complementary and Alternative Medicine in the United States |publisher=United States [[Institute of Medicine]] |pages=16–20 |date=12 January 2005 |quote=การแพทย์ผสมผสานและทางเลือก ({{lang-en|Complementary and alternative medicine (CAM)}}) เป็นอาณาจักรที่กว้างขวางอันหนึ่งของทรัพยากรที่ล้อมรอบระบบสุขภาพ วิธีบำบัด และการปฏิบัติพร้อมทั้งทฤษฎีและความเชื่อที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากสิ่งที่เป็นของจริงต่อระบบสุขภาพที่ครอบงำของสังคมหรือวัฒนธรรมโดยเฉพาะในช่วงใดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ CAM จะประกอบด้วยทรัพยากรดังกล่าวที่ตระหนักรู้โดยผู้ใช้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพในทางบวก ขอบเขตภายใน CAM และระหว่างอาณาจักรของ CAM กับอาณาจักรของระบบที่ครอบงำอยู่จะไม่มีทางที่จะชัดเจนและแน่นอน |accessdate=2011-01-18 |archive-date=2011-09-28 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110928011916/http://www.iom.edu/Reports/2005/Complementary-and-Alternative-Medicine-in-the-United-States.aspx |url-status=dead }}</ref><ref name=WHO>{{cite web |url=http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/index.html |title=Traditional Medicine: Definitions |publisher=[[World Health Organization]] |pages= |year=2000 |quote= |accessdate=2012-11-11}}</ref> และไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
'''ในนี้มีแต่ข้อความของ Reductionist Paradigm ล้าหลังตั้งแต่ยุคไอแซคนิวตันที่มองโลกแยกส่วนเชิงวัตถุนิยม ไม่ได้สอดคล้องกันหลักการที่แท้จริงในหัวข้อนี้เลย'''
 
 
'''การแพทย์ทางเลือก''' ({{lang-en|alternative medicine}}) เป็นศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคที่นอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นการปฏิบัติใด ๆ ที่ถูกหยิบยกว่ามีผลในการรักษาโรคอะไรก็ตามที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ"หลักฐาน"ที่มีการเก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์<ref name="NSF_2002">{{cite book |chapter= Chapter 7: Science and Technology: Public Attitudes and Public Understanding, Section: Belief in Alternative Medicine |chapterurl= http://www.nsf.gov/statistics/seind02/c7/c7s5.htm#c7s5l2a |title= Science and Engineering Indicators - 2002 |url= http://www.nsf.gov/statistics/seind02/ |year= 2002 |vauthors= (([[National Science Board]])) |publisher= Division of Science Resources Statistics, [[National Science Foundation]], [[Federal government of the United States|US Government]] |location= Arlington, Virginia |access-date= 2015-02-24 |archive-date= 2009-03-12 |archive-url= https://web.archive.org/web/20090312070444/http://www.nsf.gov/statistics/seind02/ |url-status= dead }}</ref> มันประกอบไปด้วยความหลากหลายของการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และการบำบัดรักษาต่าง ๆ<ref name="FDA_regulatory">{{cite web |url= http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm144657.htm |title= Complementary and Alternative Medicine Products and their Regulation by the Food and Drug Administration |year= 2007 |publisher= Office of Policy and Planning, Office of the Commissioner, [[Food and Drug Administration]] (FDA), [[United States Department of Health and Human Services|Dept. of Health and Human Services]], [[Federal government of the United States|US Government]] |ref= {{harvid|FDA|2007}}}} {{PD-notice}}</ref> ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติทางการแพทย์แบบใหม่และดั้งเดิมเช่น การรักษาโรคด้วยโรคเดียวกัน ({{lang-en|homeopathy}}) [[ธรรมชาติบำบัด]] ({{lang-en|naturopathy}}) การจัดกระดูก ({{lang-en|chiropractic}}) การแพทย์พลังงาน ({{lang-en|energy medicine}}) รูปแบบต่าง ๆ ของการฝังเข็ม แพทย์แผน​​จีน อายุรเวท และการรักษาตามความเชื่อของคริสเตียน และการรักษาโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์<ref name="NCCAMwhatiscam">{{cite web| url=http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/| title=What is Complementary and Alternative Medicine (CAM)?| accessdate=2006-07-11| publisher=[[NCCAM|National Center for Complementary and Alternative Medicine]]| archiveurl=https://www.webcitation.org/5C1oRX8Qq?url=http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/| archivedate=2005-12-08| url-status=live}}</ref><ref name= "Zollman1999">{{cite journal |last1= Zollman |first1= C. |last2= Vickers |first2= A. |title= What is complementary medicine? |department= ABC of complementary medicine |doi= 10.1136/bmj.319.7211.693 |pmid= 10480829 |pmc= 1116545 |journal= BMJ |volume= 319 |issue= 7211 |pages= 693–6 |year= 1999 |ref= {{harvid|Zollman et al.|1999}}|display-authors= 1}}</ref>
<ref name="IOM">{{cite web |url=http://iom.edu/Reports/2005/Complementary-and-Alternative-Medicine-in-the-United-States.aspx |title=Complementary and Alternative Medicine in the United States |publisher=United States [[Institute of Medicine]] |pages=16–20 |date=12 January 2005 |quote=การแพทย์ผสมผสานและทางเลือก ({{lang-en|Complementary and alternative medicine (CAM)}}) เป็นอาณาจักรที่กว้างขวางอันหนึ่งของทรัพยากรที่ล้อมรอบระบบสุขภาพ วิธีบำบัด และการปฏิบัติพร้อมทั้งทฤษฎีและความเชื่อที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากสิ่งที่เป็นของจริงต่อระบบสุขภาพที่ครอบงำของสังคมหรือวัฒนธรรมโดยเฉพาะในช่วงใดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ CAM จะประกอบด้วยทรัพยากรดังกล่าวที่ตระหนักรู้โดยผู้ใช้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพในทางบวก ขอบเขตภายใน CAM และระหว่างอาณาจักรของ CAM กับอาณาจักรของระบบที่ครอบงำอยู่จะไม่มีทางที่จะชัดเจนและแน่นอน |accessdate=2011-01-18 |archive-date=2011-09-28 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110928011916/http://www.iom.edu/Reports/2005/Complementary-and-Alternative-Medicine-in-the-United-States.aspx |url-status=dead }}</ref><ref name="WHO">{{cite web |url=http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/index.html |title=Traditional Medicine: Definitions |publisher=[[World Health Organization]] |pages= |year=2000 |quote= |accessdate=2012-11-11}}</ref> และไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
 
'''การแพทย์ผสมผสาน''' ({{lang-en|complementary medicine}}) เป็นการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ร่วมกับการรักษาพยาบาลแผนปัจจุบันตาม"ความเชื่อ"ที่ไม่ได้รับการพิสูจน์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มันช่วย"เสริม"การรักษา{{refn|group=n|รายงาน ''The Final Report'' (2002) ของคณะกรรมาธิการทำเนียบขาวเกี่ยวกับนโยบายการแพทย์ทางเลือกที่ใช้เสริมและใช้ทดแทนแพทย์แผนปัจจุบันแถลงว่า:<blockquote>คณะกรรมาธิการเชื่อและกล่าวซ้ำในรายงานนี้ว่าการตอบสนองของเราควรจะรักษาระบบทั้งหมดของสุขภาพและการรักษารวมทั้งที่เป็นแบบทั่วไปและแบบ CAM ให้อยู่ในมาตรฐานที่เคร่งครัดเหมือนของวิทยาศาสตร์และการวิจัยการบริการด้านสุขภาพที่ดี ถึงแม้ว่าคณะกรรมาธิการจะสนับสนุนการจัดให้มีข้อมูลที่แม่นยำที่สุดเกี่ยวกับสถานะของวิทยาศาสตร์ของวิธีบำบัดของ CAM ทั้งหมด พวกเขาเชื่อว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะสนับสนุนให้มีการนำมาใช้งานและการจ่ายชดเชยกันอย่างกว้างขวางสำหรับการบำบัดด้วย CAM ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์<ref name="whccamp.hhs.gov">{{cite book |title= Final Report |vauthors= ((White House Commission on Complementary and Alternative Medicine Policy)) |chapter= Chapter 2: Overview of CAM in the United States: Recent History, Current Status, And Prospects for the Future |isbn= 0160514762 |work= [[National Institutes of Health|NIH]] Pub. 03–5411 |publisher= US Government Printing Office |url= http://whccamp.hhs.gov/finalreport.html |year= 2002 |chapterurl= http://whccamp.hhs.gov/fr2.html }} Chapter 2 [https://www.webcitation.org/61C8iiefX?url=http://whccamp.hhs.gov/fr2.html archived] 2011-08-25.</ref></blockquote>}}<ref name=NSF_2002/><ref name= Ernst_1995>{{cite journal |last= Ernst |first= E. |author-link= Edzard Ernst |title= Complementary medicine: Common misconceptions |journal= [[Journal of the Royal Society of Medicine]] |year= 1995 |volume= 88 |issue= 5 |pages=244–7| pmid = 7636814 |pmc= 1295191|quote= Complementary medicine, defined as health care which lies for the most part outside the mainstream of conventional medicine}}.</ref>
 
การวินิจฉัยและการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือกมักจะไม่ถูกรวมอยู่ในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาของโรงเรียนแพทย์หรือถูกใช้ในการแพทย์แผนปัจจุบันที่การรักษาจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การรักษาแบบทางเลือกขาดการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวและประสิทธิภาพของมันก็ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์หรือหักล้างแต่อย่างใด<ref name=ATRAMM /><ref name=IGPIAMAYP>{{cite journal | author = Kent Heather | year = 1997 | title = Ignore Growing Patient Interest in Alternative Medicine at Your Peril - MDs Warned | url = | journal = Canadian Medical Association Journal | volume = 157 | issue = 10 }}</ref><ref name=NP>{{cite journal | author1 = Goldrosen MH |author2 = Straus SE | year = 2004 | title = Complementary and alternative medicine: assessing the evidence for immunological benefits | url = http://www.nature.com/nri/journal/v4/n11/pdf/nri1486.pdf | format = PDF | journal = Nature Perspectives | volume = 4 | issue = 11| pages = 912–921 | doi=10.1038/nri1486 | pmid=15516970}}</ref> การแพทย์ทางเลือกมักจะขึ้นอยู่กับลัทธิศาสนา ประเพณี ไสยศาสตร์ ความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เทียม ({{lang-en|pseudoscience}}) ข้อผิดพลาดในการให้เหตุผล โฆษณาชวนเชื่อ หรือการฉ้อโกง<ref name=ATRAMM>{{cite journal | author = Sampson W | title = Antiscience Trends in the Rise of the "Alternative Medicine'Movement | journal = Annals of the New York Academy of Sciences | volume = 775 | pages = 188–197 | year = 1995 | pmid = 8678416 | pmc = | doi = 10.1111/j.1749-6632.1996.tb23138.x | issue=1}}</ref><ref name=NSF_altmed>[[National Science Foundation]] survey: [http://www.nsf.gov/statistics/seind02/c7/c7s5.htm Science and Technology: Public Attitudes and Public Understanding. Science Fiction and Pseudoscience.]</ref><ref name=AMCER>{{cite journal | author = Beyerstein BL | title = Alternative medicine and common errors of reasoning | journal = Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges | volume = 76 | issue = 3 | pages = 230–237 | year = 2001 | pmid = 11242572 | doi = 10.1097/00001888-200103000-00009 }}</ref><ref name="psycnet.apa.org">Other sources:
 
* ''Nature Medicine'', September 1996, Volume 2 Number 9, p1042
* ''Pseudoscience and the Paranormal'', Hines, Terence, ''American Psychological Association'', [http://psycnet.apa.org/psycinfo/2003-02869-000]
* ''The Need for Educational Reform in Teaching about Alternative Therapies'', ''Journal of the Association of Medical Colleges'', March 2001 - Volume 76 - Issue 3 - p 248-250
*''The Rise and Rise of Complementary and Alternative Medicine: a Sociological Perspective'', Ian D Coulter and Evan M Willis, ''Medical Journal of Australia'', 2004; 180 (11): 587-589
* ''IgnoreThe GrowingRise Patientand InterestRise inof Complementary and Alternative Medicine: ata YourSociological Peril - MDs WarnedPerspective'', HeatherIan KentD Coulter and Evan M Willis, ''Canadian Medical Association Journal of Australia'', November2004; 15,180 1997(11): vol. 157 no. 10587-589
* ''Ignore Growing Patient Interest in Alternative Medicine at Your Peril - MDs Warned'', Heather Kent, ''Canadian Medical Association Journal'', November 15, 1997 vol. 157 no. 10
* ''The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark'', [[Carl Sagan]], Random House, ISBN 0-394-53512-X, 1996</ref> ระเบียบและใบอนุญาตด้านการแพทย์ทางเลือกและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและแต่ละรัฐ
 
ชุมชนวิทยาศาสตร์ได้วิพากษ์วิจารณ์การแพทย์ทางเลือกว่ามันขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงที่ทำให้เข้าใจผิด การหลอกลวง วิทยาศาสตร์เทียม ค้านวิทยาศาสตร์ ({{lang-en|antiscience}}) การทุจริตหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสงสาร การส่งเสริมด้านการแพทย์ทางเลือกถูกเรียกว่าเป็นอันตรายและผิดจรรยาบรรณ<ref>{{cite news |author=[[Jerome Groopman]] |title=The Quackish Cult of Alternative Medicine. Dr. Paul Offit's battle against charlatanism |url=http://www.newrepublic.com/article/114899/paul-offits-do-you-believe-magic-reviewed-dangers |quote=Kessler refers to a lack of efficacy but never pushes back at Hatch by enumerating the dangers that unregulated products pose to the public, the dangers that fill the pages of Offit’s book. ... |newspaper=[[The New Republic]] |date= October 19, 2013 |accessdate=2015-02-03 }}</ref> การทดสอบด้านการแพทย์ทางเลือกถูกเรียกว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรการวิจัยทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอยู่แล้ว นักวิจารณ์ได้กล่าวว่า "ไม่มีสิ่งที่เป็นการแพทย์ทางเลือกจริง ๆ เพียงแต่เป็นการแพทย์ที่ได้ผลและการแพทย์ที่ไม่ได้ผล"<ref name= Dawkins2003a>[[John Diamond (journalist)|Diamond, J.]] quoted in {{harvnb|Dawkins|2003}}. (p. [http://books.google.com/books?id=nBRYZtOuqZcC&pg=PA36 36] in 2004 US ed. ISBN [[Special:BookSources/0618335404|0618335404]]).</ref> และ "มี'ทางเลือก' (ทางการแพทย์ที่มีพื้นฐานจากหลักฐาน) ใด ๆ ที่มีเหตุผลหรือไม่?"<ref name= Relman1998>{{cite news |last1= Relman |first1= A.S. |author-link= Arnold S. Relman |title= Andrew Weil, the boom in alternative medicine, and the retreat from science. A Trip to Stonesville |magazine= [[The New Republic]] |volume= 219 |issue= 24 |pages= 28–36 |date= 1998-12-14}} [http://www.quackwatch.org/11Ind/weil.html Reproduced] at [[Quackwatch]], (2002-03-10) and [http://web.archive.org/web/20021010040338/http://www.quackwatch.org/11Ind/weil.html archived] from there 2002-10-10.</ref>
[[ไฟล์:Xi'an traditionnal medecine market (18).JPG|thumb|right|150px|ยาผสมแผนโบราณพร้อมดื่มของจีน]]
 
การแพทย์แผน​​จีนคือการรวมกันของการปฏิบัติและความเชื่อดั้งเดิมที่พัฒนามากว่าพันปีในประเทศจีนร่วมกับการดัดแปลงที่ทำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ การปฏิบัติที่พบบ่อยได้แก่ยาสมุนไพร [[การฝังเข็ม]](การปักเข็มลงบนร่างกายที่จุดกำหนด) การนวด ({{zh|c=推拿|p=tuīná}}) การออกกำลังกาย([[ชี่กง]]) และการรักษาด้วยการรับประทานอาหาร การปฏิบัติจะอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าชี่ การพิจารณาของโหราศาสตร์จีนและตัวเลขจีน การใช้แบบดั้งเดิมของสมุนไพรและสารอื่น ๆ ที่พบในประเทศจีน ความเชื่อที่ว่าแผนที่ของร่างกายมีอยู่บนลิ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย และรูปแบบที่ไม่ถูกต้องของลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของอวัยวะภายใน<ref name=ATRAMM/><ref name=TMPC>{{cite journal | url = http://www.csicop.org/si/show/china_conference_1/ | title = Traditional Medicine and Pseudoscience in China: A Report of the Second CSICOP Delegation (Part 1) | first = BL | last = Beyerstein |author2=Wallace Sampson | volume = 20 | issue = 4 | year = 1996 | journal = [[Skeptical Inquirer]] | publisher = [[Committee for Skeptical Inquiry]] }}</ref><ref name="CLHRAM">Celestial lancets: a history and rationale of acupuncture and moxa, Needham, J; Lu GD, 2002, Routledge, ISBN 0-7007-1458-8</ref><ref>Tongue Diagnosis in Chinese Medicine, G Cia, 1995, Eastland Press. ISBN 0-939616-19-X.</ref><ref name=Matuk2006>{{cite journal |title=Seeing the Body: The Divergence of Ancient Chinese and Western Medical Illustration |author=Camillia Matuk |journal=Journal of Biocommunication |volume=32 |issue=1 |year=2006 |url=http://www.sesp.northwestern.edu/docs/publications/6074956944509ac426aaa6.pdf |pmid= |doi= }}</ref><ref name=MTACI>Medieval Transmission of Alchemical and Chemical Ideas Between China and India, Vijay Deshpande, Indiana Journal of History of Science, 22 (1), pp. 15–28, 1987</ref>
 
ในการตอบสนองต่อการขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประธานเหมาเจ๋อตงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน​​ได้ฟื้นฟูการฝังเข็มและทฤษฎีของมันได้ถูกเขียนใหม่ให้เป็นไปตามความจำเ​​ป็นทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและโลจิสติกในการให้บริการสำหรับความต้องการทางการแพทย์ของประชากรของจีน<ref name="Levinovitz 2013">{{cite magazine|url=http://www.slate.com/articles/health_and_science/medical_examiner/2013/10/traditional_chinese_medicine_origins_mao_invented_it_but_didn_t_believe.html|title=Chairman Mao Invented Traditional Chinese Medicine | vauthors = Levinovitz A |magazine=[[Slate (magazine)|Slate]]|date=22 October 2013|access-date=7 March 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20140307114753/http://www.slate.com/articles/health_and_science/medical_examiner/2013/10/traditional_chinese_medicine_origins_mao_invented_it_but_didn_t_believe.html|archive-date=7 March 2014|url-status=live}}</ref> ในปี 1950s "ประวัติศาสตร์" และทฤษฎีของการแพทย์แผน​​จีนได้รับการเขียนใหม่เพื่อเป็นโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ ในการเรียกร้องของเหมาที่จะแก้ไขว่า "ความคิดของชนชั้นกลางของแพทย์ตะวันตก"<ref>{{cite book | last = Taylor | first = K | title = Chinese Medicine in Early Communist China, 1945–63: a Medicine of Revolution | year = 2005 | isbn = 0-415-34512-X | publisher = RoutledgeCurzon |page = 109}}</ref> การฝังเข็มได้รับความสนใจในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันไปเยือนประเทศจีนในปี 1972 และคณะผู้แทนได้รับชมผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดที่สำคัญในขณะที่ยังมีสติอย่างเต็มที่ประหนึ่งว่าได้รับการฝังเข็มแทนที่จะได้รับการดมยาสลบ หลังจากนั้นมีการพบว่าผู้ป่วยที่เลือกไว้สำหรับการผ่าตัดนั้นมีทั้งความอดทนต่อความเจ็บปวดสูงและได้รับการฝึกฝนอย่างหนักก่อนที่จะดำเนินการผ่าตัด; กรณีการสาธิตตอนนั้นก็ยังได้รับมอร์ฟีนบ่อย ๆ โดยแอบหยดผ่านทางหลอดเลือดดำที่นักสังเกตการณ์ได้รับการบอกเล่าว่ามีเพียงของเหลวและสารอาหารเท่านั้น<ref name=TMPC/>
ผู้ใช้นิรนาม