ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ"

จัดเรียงหมวดหมู่ และเพิ่มอ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อสะดวกต่อการสืบค้น
(ควรอยู่ในบทความทางรถไฟสายเหนือ)
(จัดเรียงหมวดหมู่ และเพิ่มอ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อสะดวกต่อการสืบค้น)
{{รายชื่อสถานีรถไฟ}}
รายชื่อ[[สถานีรถไฟ]]และ ที่หยุดรถ และป้ายหยุดรถ ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานจำนวน 129 สถานี
 
'''หมายเหตุ''' : [[ที่หยุดรถ]]/ป้ายหยุดรถ หมายถึง สถานีรถไฟที่ไม่มี[[อาคาร]]สถานีและนายสถานีประจำ แต่อาจมีที่พักผู้โดยสารและที่ขายตั๋วแบบไม่ใช้[[คอมพิวเตอร์]] ซึ่งอาจถูกยุบเลิกหรือตั้งใหม่ได้ ที่หยุดรถบางที่อาจไม่มีรถหยุดเลยแม้แต่[[ขบวนรถธรรมดา|รถธรรมดา]] สำหรับสถานีทุกแห่ง รถธรรมดาจะหยุดทุกสถานี
 
[[ขบวนรถเร็ว|รถเร็ว]] จะหยุดเป็นบางสถานี [[ขบวนรถด่วน|รถด่วน]]และ[[ขบวนรถด่วนพิเศษ|ด่วนพิเศษ]] จะหยุดห่างขึ้นตามศักดิ์ของขบวน
 
== รายชื่อสถานีรถไฟในเส้นทางสายเหนือในปัจจุบัน ==
<nowiki>*</nowiki>เส้นทางช่วงสถานีรถไฟกรุงเทพ - รังสิต และช่วงสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี - ลพบุรี จะเป็นแบบทางคู่
{| class="wikitable" width=100%
 
|-
<nowiki>*</nowiki>เส้นทางช่วงสถานีรถไฟรังสิต - ชุมทางบ้านภาชี จะเป็นแบบทางสาม
! rowspan="2" | ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ
 
! rowspan="2" | ชื่อภาษาอังกฤษ
<nowiki>*</nowiki>เส้นทางช้วงสถานีลพบุรี - สวรรคโลกและเชียงใหม่ จะเป็นแบบทางเดี่ยว
! rowspan="2" | เลขรหัส
 
! rowspan="2" | ระยะทางจาก กท.
<nowiki>*</nowiki>บางสถานีอาจจะมีในปัจจุบัน แต่ไม่มีการหยุดรับส่งของขบวนรถโดยสารแล้ว
! rowspan="2" | ชั้นสถานี
 
! rowspan="2" | ตัวย่อ
อ้างอิง<ref>[https://fliphtml5.com/bookcase/iwwt?fbclid=IwAR3EfvKxrifZrNc-WGLjGPcOhk111rStCea7hwtUGDjaKPZRUQHeOlNHpxk วารสารรถไฟสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ๔/๒๕๖๒] E-Book. ในปี 2018 สืบค้นเมื่อ 2021-12-30</ref><ref>[https://data.go.th/dataset/statio สถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย] Website. 2020-09-08 สืบค้นเมื่อ 2021-11-27</ref>{{updated|31 ธันวาคม 2564}}
! rowspan="2" | อาณัติสัญญาณ
 
! rowspan="2" | ระบบบังคับประแจ
==== ช่วงสถานีรถไฟกรุงเทพ - เชียงใหม่ ====
{| class="wikitable" width="100%"
! rowspan="2" |ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ
! rowspan="2" |ชื่อภาษาอังกฤษ
! rowspan="2" |เลขรหัส
! rowspan="2" |ระยะทางจาก กท.
! rowspan="2" |ชั้นสถานี
! rowspan="2" |ตัวย่อ
! rowspan="2" |อาณัติสัญญาณ
! rowspan="2" |ระบบบังคับประแจ
! colspan="3" |ที่ตั้ง
! rowspan="2" | หมายเหตุ
|-
!ตำบล
!จังหวัด
|-
! colspan="12" style="background-color:#0000ff;color:white" |กรุงเทพ - เชียงใหม่
|-
| '''{{สรฟ|กรุงเทพ}}'''
| '''Bangkok'''
| 1001
| 0.00 กม.
| พิเศษ
| กท.
| ไฟสีสองท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|รองเมือง
|ปทุมวัน
| rowspan="16" |[[กรุงเทพมหานคร]]
| เริ่มต้นทางรถไฟสายเหนือที่สถานีนี้ ออกจากสถานีเป็น[[ทางรถไฟ|ทางสาม]] ทางทีหนึ่งและสองเป็นทางสำหรับสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทางที่สามเป็นทางสำหรับไปสายตะวันออก
|-
| rowspan="2" | {{ปรฟ|ยมราช }}
| rowspan="2" | Yommaraj
| rowspan="2" | 1002
| rowspan="2" | 2.17 กม.
| rowspan="2" | ป้ายหยุดรถ
| rowspan="2" | ยช.
| rowspan="2" | -
| rowspan="2" | -
|จิตลดา
|ดุสิต
| rowspan="2" | เดิมชื่อ"หอประแจกลยมราช"
มีทางแยกไป[[รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออก|สายตะวันออก]]และ[[รายชื่อสถานีรถไฟ สายแม่น้ำ|สายแม่น้ำ]]เป็นทางสามเหลี่ยม ชื่อ สามเหลี่ยมจิตรลดา เริ่มต้นเขต[[ทางรถไฟ|ทางคู่]]
|-
|ราชเทวี
|-
| {{สรฟ|จิตรลดา}}
| Chit Lada
| 1003
| 3.29 กม.
| พิเศษ (เขตพระราชฐาน)
| จล.
| ไฟสีสองท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|จิตลดา
|ดุสิต
| เดิมชื่อ"หอประแจกลจิตรลดา"
รถไฟโดยสารจะไม่หยุดรับส่งที่สถานีจิตรลดา ด้วยเป็นเขตพระราชฐานและสถานีเฉพาะ ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงนั้น การรถไฟฯ ได้เปิดใช้ “ป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (รธ.)” ขึ้นมา
|-
| {{ปรฟ|โรงพยาบาลรามาธิบดี}}
| Ramathibodhi Hospital
| 1232
| 3.46 กม.
| ป้ายหยุดรถ
| รธ.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
|ทุ่งพญาไท
|ราชเทวี
|-
| rowspan="2" |'''{{สรฟ|สามเสน}}'''
| rowspan="2" | '''Sam Sen'''
| rowspan="2" | 1004
| rowspan="2" | 4.80 กม.
| rowspan="2" | 1
| rowspan="2" | สส.
| rowspan="2" | ไฟสีสองท่า
| rowspan="2" | ไฟฟ้า-รีเลย์
|นครไชยศรี
|ดุสิต
|ป้ายหยุดรถ
|ปิ.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|เดิมชื่อ"ประตูถนนประดิพัทธ์"
|-
|'''Bang Sue Junction'''
|1007
|7.47833 กม.
|1
|บซ.
|-
|{{ปรฟ|นิคมรถไฟ กม.11}}
| Nikhom Rotfai Khomo 11
| 1009
| 11.01 กม.
| ป้ายหยุดรถ
| รถ.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
|จตุจักร
| rowspan="2" |จตุจักร
|
|-
| '''{{สรฟ|บางเขน}}'''
| '''Bang Khen'''
| 1011
| 13.00 กม.
| 1
| บข.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|ลาดยาว
|
|-
|{{ทรฟ|ทุ่งสองห้อง}}
| Thung Song Hong
| 1013
| 14.81 กม.
| ที่หยุดรถ
| หส.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| rowspan="2" |ตลาดบางเขน
| rowspan="2" |หลักสี่
|
|-
| '''{{สรฟ|หลักสี่}}'''
| '''Lak Si'''
| 1015
| 17.57 กม.
| 1
| ลส.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|
|-
|{{ปรฟ|การเคหะ กม.19}}
| Kan Kheha Khomo 19
| 1225
| 19.47 กม.
| ป้ายหยุดรถ
| คห.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| rowspan="3" |ดอนเมือง/สนามบิน
| rowspan="3" |ดอนเมือง
|
|-
| {{ปรฟ|ตลาดใหม่ดอนเมือง}}
| Talatmai Don Mueang
| 1016
| 21.69 กม.
| ป้ายหยุดรถ
| ตใ.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
|
|-
| '''{{สรฟ|ดอนเมือง}}'''
| '''Don Mueang'''
| 1017
| 22.21 กม.
| 1
| ดม.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|
|-
|'''{{สรฟ|รังสิต}}'''
|'''Rangsit'''
| 1021
| 29.75 กม.
| 1
| รต.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|ประชาธิปัตย์
|ธัญบุรี
| rowspan="5" |[[จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]]
| เข้าเขต[[จังหวัดปทุมธานี]]
เริ่มเขตทางสาม รังสิต-[[บ้านภาชี]]
|-
|{{ปรฟ|คลองหนึ่ง}}
| Khlong Nueng
| 1223
| 33.84 กม.
| ป้ายหยุดรถ
| ลห.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| rowspan="4" |คลองหนึ่ง
| rowspan="4" |คลองหลวง
|-
|{{สรฟ|เชียงราก}}
| Chiang Rak
| 1022
| 37.47 กม.
| 2
| ชร.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|
|-
|{{ทรฟ|มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์}}
| Thammasat University
| 1230
| 40.19 กม.
| ที่หยุดรถ
| ธส.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
|
|-
|{{ทรฟ|นวนคร}}
| Nava Nakhon
| 1023
| 44.12 กม.
| ที่หยุดรถ
| วะ.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
|
|-
|{{สรฟ|เชียงรากน้อย}}
| Chiang Rak Noi
| 1024
| 46.01 กม.
| 2
| ชน.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|เชียงรากน้อย
| rowspan="4" |บางปะอิน
|-
|{{สรฟ|คลองพุทรา}}
| Khlong Phutsa
| 1026
| 51.88 กม.
| 3
| พซ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|บางกระสั้น
|
|-
|{{สรฟ|บางปะอิน}}
| Bang Pa-In
| 1028
| 58.00 กม.
| 1
| บอ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|บางเลน
|
|-
|{{สรฟ|บ้านโพ}}
| Ban Pho
| 1029
| 62.75 กม.
| 3
| บพ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|บ้านโพธิ์
|
|'''{{สรฟ|อยุธยา}}'''
|'''Ayutthaya'''
| 1031
| 71.08 กม.
| 1
| อย.
| ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|กะมัง
| rowspan="2" |พระนครศรีอยุธยา
|-
|{{สรฟ|บ้านม้า}}
| Ban Ma
| 1032
| 74.69 กม.
| 3
| มา.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|บ้านเกาะ
|
|-
|{{สรฟ|มาบพระจันทร์}}
| Map Phra Chan
| 1033
| 78.98 กม.
| 3
| บจ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
| rowspan="2" |ข้าวเม่า
| rowspan="2" |อุทัย
|-
|{{ปรฟ|บ้านดอนกลาง}}
| Ban Don Klang
| 1034
| 82.31 กม.
| ป้ายหยุดรถ
| ลก.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
|
|-
|{{สรฟ|พระแก้ว}}
| Phra Kaeo
| 1035
| 85.44 กม.
| 3
| พก.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|กระจิว
| rowspan="3" |ภาชี
|{{สรฟ|ชุมทางบ้านภาชี}}
|Ban Phachi Junction
| 1036
| 89.95 กม.
| 1
| ภช.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|ภาชี
| มีทางแยก ทางตรงมุ่งไป[[รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ|สายอีสาน]] ที่[[สถานีรถไฟหนองกวย|สถานีหนองกวย]] (นก.) ทางแยกมุ่งหน้าไป[[สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์|สถานีหนองวิวัฒน์]] และสุดเขตทางสามที่นี่
|-
|{{ปรฟ|ดอนหญ้านาง}}
| Don Yha Nang
| 1224
| 93.58 กม.
| ป้ายหยุดรถ
| ญา.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|ดอนหญ้านาง
|
|-
|{{สรฟ|หนองวิวัฒน์}}
| Nong Wiwat
| 1037
| 96.44 กม.
| 3
| วิ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|หนองขนาก
| rowspan="3" |ท่าเรือ
|-
|{{ทรฟ|บ้านปลักแรด}}
| Ban Plug Rad
| 1038
| 99.16 กม.
| ที่หยุดรถ
| แด.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
|ท่าเจ้าสนุก
|
|-
|{{สรฟ|ท่าเรือ}}
| Tha Ruea
| 1039
| 102.73 กม.
| 1
| ทร.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|ท่าเรือ
|
|-
|{{สรฟ|บ้านหมอ}}
| Ban Mo
| 1041
| 108.78 กม.
| 1
| มอ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|บ้านหมอ
|บ้านหมอ
| rowspan="3" |[[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
| เข้าเขต[[จังหวัดสระบุรี]]
|-
|{{สรฟ|หนองโดน}}
| Nong Don
| 1045
| 116.56 กม.
| 2
| โด.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|หนองโดน
| rowspan="2" |หนองโดน
|
|
|-
|{{สรฟ|บ้านกลับ}}
| Ban Klap
| 1047
| 122.727 กม.
| 3
| บก.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|บ้านกลับ
|
|
|-
|{{สรฟ|บ้านป่าหวาย}}
| Ban Pa Wai
| 1048
| 127.44 กม.
| 3
| ปว.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|ป่าตาล
| rowspan="4" |[[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| rowspan="9" |[[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| เข้าเขต[[จังหวัดลพบุรี]]
|-
|'''{{สรฟ|ลพบุรี}}'''
|'''Lop Buri'''
| 1050
| 132.81 กม.
| 1
| ลบ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
|ท่าหิน
| สุดเขตทางคู่ เริ่มทางเดี่ยว และเป็นสถานีสุดท้ายในเส้นทางสายเหนือที่ใช้สัญญาณไฟสีชนิดบังคับด้วยคอมพิวเตอร์ ต่อจากนี้จะใช้ไฟสีชนิดบังคับด้วยแผงสวิตช์
|-
|{{สรฟ|ท่าแค}}
| Tha Khae
| 1051
| 137.475
กม.
| 3
| ทแ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|ท่าแค, ถนนใหญ่
|กึ่งกลางอาคารสถานีเป็นเส้นตรงไปถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3015 เป็นเส้นแบ่งเขตตำบล อาคารสถานีจากจุดกึ่งกลางนับไปทางด้านเหนือ เป็นเขตตำบลท่าแค อาคารสถานีจากจุดกึ่งกลางนับไปทางด้านใต้ เป็นเขตตำบลถนนใหญ่
|-
|{{สรฟ|โคกกะเทียม}}
| Khok Kathiam
| 1053
| 144.250 กม.
| 3
| คท.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|โคกกะเทียม
|
|-
|{{สรฟ|หนองเต่า}}
| Nong Tao
| 1055
| 150.040 กม.
| 3
| นต.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|หนองเต่า
| rowspan="5" |[[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
|
* เคยมีทางแยกไปเหมืองแร่เหล็กเขาทับควาย (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)
 
|-
|{{สรฟ|หนองทรายขาว}}
| Nong Sai Khao
| 1056
| 154.901 กม.
| 3
| ซข.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|หนองทรายขาว
|ในอนาคตเมื่อเส้นทางรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ จะถูกยุบเป็นที่หยุดรถ
|-
|{{สรฟ|บ้านหมี่}}
| Ban Mi
| 1058
| 161.191 กม.
| 1
| บม.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|บ้านหมี่
|
|-
|{{สรฟ|ห้วยแก้ว}}
| Huai Kaeo
| 1059
| 165.896 กม.
| 3
| หก.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|สายห้วยแก้ว
|ในอนาคตเมื่อเส้นทางรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ จะถูกยุบเป็นที่หยุดรถ
|-
|{{ทรฟ|ไผ่ใหญ่}}
| Phai Yai
| 1060
| 170.281 กม.
| ที่หยุดรถ
| ผญ.
| -
| -
|ไผ่ใหญ่
|
|-
|{{ปรฟ|โรงเรียนจันเสน}}
| Rong Rien Chansen
| 1229
| 172.90 กม.
| ป้ายหยุดรถ
| รจ.
| -
| -
| rowspan="2" |จันเสน
| rowspan="10" |[[อำเภอตาคลี|ตาคลี]]
| rowspan="19" |[[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| เข้าเขต[[จังหวัดนครสวรรค์]]
|-
|{{สรฟ|จันเสน}}
| Chansen
| 1061
| 173.780 กม.
| 2
| จส.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|
|-
|{{ปรฟ|บ้านกกกว้าว}}
| Ban Khok Kwaow
| 1062
| 176.63 กม.
| ป้ายหยุดรถ
| ว้.
| -
| -
|พรหมนิมิต
|
|-
|{{สรฟ|ช่องแค}}
| Chong Khae
| 1063
| 180.158 กม.
| 1
| ชค.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|ช่องแค
|
|-
|{{ทรฟ|ทะเลหว้า}}
| Thale Wa
| 1065
| 187.37 กม.
| ที่หยุดรถ
| ทห.
| -
| -
| rowspan="4" |ตาคลี
| ในอนาคตเมื่อเส้นทางรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ จะถูกยกเลิกใช้งาน
|-
|{{สรฟ|โพนทอง}}
| Phon Thong
| 1066
| 188.622 กม.
| 2
| โพ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|
|-
|{{สรฟ|บ้านตาคลี}}
| Ban Takhli
| 1067
| 192.472 กม.
| 1
| ตล.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|
|-
|{{สรฟ|ดงมะกุ}}
| Dong Maku
| 1069
| 198.777 กม.
| 3
| ดง.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|
|-
|{{สรฟ|หัวหวาย}}
| Hua Wai
| 1070
| 204.132 กม.
| 3
| หว.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|หัวหวาย
|
|-
|{{สรฟ|หนองโพ}}
| Nong Pho
| 1072
| 211.618 กม.
| 3
| นพ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|หนองโพ
|
|-
|{{สรฟ|หัวงิ้ว}}
| Hua Ngiu
| 1074
| 217.291 กม.
| 3
| หง.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
| rowspan="2" |เนินมะกอก
| rowspan="3" |[[อำเภอพยุหะคีรี|พยุหะคีรี]]
|-
|{{สรฟ|เนินมะกอก}}
| Noen Makok
| 1076
| 224.867 กม.
| 3
| มก.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|
|-
|{{สรฟ|เขาทอง}}
| Khao Thong
| 1079
| 235.544 กม.
| 3
| ขท.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|เขาทอง
|
|'''{{สรฟ|นครสวรรค์}}'''
|'''Nakhon Sawan'''
| 1082
| 245.968 กม.
| 1
| นว.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|หนองปลิง
| rowspan="3" |[[อำเภอเมืองนครสวรรค์|เมืองนครสวรรค์]]
|
* ฝ่ายการเดินรถ
** งานควบคุมการเดินรถเขตนครสวรรค์ (ผคร.นว.)
** สารวัตรงานเดินรถแขวงนครสวรรค์ (สดร.นว.)
* ฝ่ายการช่างกล
** ที่ทำการพนักงานตรวจรถนครสวรรค์ (พตร.นว.)
* ฝ่ายการช่างโยธา
** วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ (วบข.นว.)
** สารวัตรแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ (สบท.นว.)
* ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
** สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ (สสญ.นว.)
* สำนักงานแพทย์รถไฟ
** ที่ทำการนายแพทย์เขตนครสวรรค์ (นพข.นว.)
|-
|{{สรฟ|ปากน้ำโพ}}
| Pak Nam Pho
| 1083
| 250.617 กม.
| 1
| ปพ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|ปากน้ำโพ
|
* ฝ่ายการช่างกล
** สารวัตรแขวงรถพ่วงปากน้ำโพ (สรพ.ปพ.)
* สำนักงานแพทย์รถไฟ
** ที่ทำการนายแพทย์เขตปากน้ำโพ (นพข.ปพ.)
* มีทางแยกเข้าท่าข้าวกำนันทรง
* สิ้นสุดแนวก่อสร้างทางคู่ช่วงท่าแค-ปากน้ำโพ
|-
|{{สรฟ|บึงบอระเพ็ด}}
| Bueng Boraphet
| 1226
| 257.15 กม.
| 3
| เพ.
| ไฟสีสามท่า
| สายลวด
|เกรียงไกร
|
|-
|{{สรฟ|ทับกฤช}}
| Thap Krit
| 1084
| 263.68 กม.
| 2
| ทก.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
| rowspan="2" |ทับกฤชใต้
| rowspan="3" |[[อำเภอชุมแสง|ชุมแสง]]
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางทับกฤช (นตท.ทก.)
|-
|{{สรฟ|คลองปลากด}}
| Khlong Pla Kot
| 1086
| 270.87 กม.
| 3
| ปก.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|
|-
|{{สรฟ|ชุมแสง}}
| Chumsaeng
| 1088
| 280.29 กม.
| 1
| ชส.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|ชุมแสง
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางชุมแสง (นตท.ชส.)
|-
|{{สรฟ|วังกร่าง}}
| Wang Krang
| 1091
| 290.24 กม.
| 3
| กา.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|บางมูลนาก
| rowspan="4" |[[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| rowspan="10" |[[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
|
* เข้าเขต[[จังหวัดพิจิตร]]
|-
|{{สรฟ|บางมูลนาก}}
| Bang Mun Nak
| 1093
| 297.03 กม.
| 1
| นา.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|เนินมะกอก
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางบางมูลนาก (นตท.นา.)
|-
|{{สรฟ|หอไกร}}
| Ho Krai
| 1095
| 303.50 กม.
| 3
| ไก.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|หอไกร
|
|-
|{{สรฟ|ดงตะขบ}}
| Dong Takhop
| 1097
| 309.87 กม.
| 3
| ดข.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|บางไผ่
|
|-
|{{สรฟ|ตะพานหิน}}
| Taphan Hin
| 1099
| 319.00 กม.
| 1
| ตห.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|ตะพานหิน
| rowspan="2" |[[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** สารวัตรงานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน (สกน.ตห.)
** สารวัตรแขวงบำรุงทางตะพานหิน (สบท.ตห.)
** ที่ทำการนายตรวจทางตะพานหิน (นตท.ตห.)
* ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
** ที่ทำการนายตรวจสายตะพานหิน (นตส.ตห.)
|-
|{{สรฟ|ห้วยเกตุ}}
| Huai Ket
| 1101
| 324.91 กม.
| 3
| ยต.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|งิ้วราย
|
|-
|{{สรฟ|หัวดง}}
| Hua Dong
| 1103
| 332.60 กม.
| 2
| หด.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|หัวดง
| rowspan="4" |[[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางหัวดง (นตท.หด.)
|-
|{{สรฟ|วังกรด}}
| Wang Krot
| 1105
| 339.36 กม.
| 2
| วร.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|บ้านบุ่ง
|
|'''{{สรฟ|พิจิตร}}'''
|'''Phichit'''
| 1107
| 346.79 กม.
| 1
| พจ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|ในเมือง
|
|-
|{{สรฟ|ท่าฬ่อ}}
| Tha Lo
| 1109
| 354.26 กม.
| 3
| ทฬ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|ท่าฬ่อ
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางท่าฬ่อ (นตท.ทฬ.)
|-
|{{สรฟ|บางกระทุ่ม}}
| Bang Krathum
| 1111
| 362.22 กม.
| 2
| ทม.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
| rowspan="2" |บางกะทุ่ม
| rowspan="2" |[[อำเภอบางกระทุ่ม|บางกระทุ่ม]]
| rowspan="11" |[[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
|
* เข้าเขต[[จังหวัดพิษณุโลก]]
|-
|{{สรฟ|แม่เทียบ}}
| Mae Thiap
| 1112
| 366.21 กม.
| 3
| แท.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|
|-
|{{สรฟ|บ้านใหม่}}
| Ban Mai
| 1114
| 375.31 กม.
| 3
| บห.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|วัดพริก
| rowspan="5" |[[อำเภอเมืองพิษณุโลก|เมืองพิษณุโลก]]
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางบ้านใหม่ (นตท.บห.)
|-
|{{สรฟ|บึงพระ}}
| Bueng Phra
| 1116
| 381.87 กม.
| 1
| บะ.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|บึงพระ
|
* เป็นต้นทางสำหรับรถบรรทุกน้ำมันจากแหล่งสิริกิติ์เพื่อส่งไปที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก
|-
|'''{{สรฟ|พิษณุโลก}}'''
|'''Phitsanulok'''
| 1118
| 389.28 กม.
| 1
| พล.
| ไฟสีสามท่า
| ไฟฟ้า-รีเลย์
|ในเมือง
|
* เป็นสถานีสุดท้ายในเส้นทางสายเหนือที่ใช้ประแจกลไฟฟ้าชนิดตู้ควบคุมพร้อมเครื่องทางสะดวก (รีเลย์)
* ฝ่ายการช่างกล
** ที่ทำการพนักงานตรวจรถพิษณุโลก (พตร.พล.)
* ฝ่ายการช่างโยธา
** สารวัตรแขวงบำรุงทางพิษณุโลก (สบท.พล.)
** ที่ทำการนายตรวจทางพิษณุโลก (นตท.พล.)
* ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
** ที่ทำการนายตรวจสายพิษณุโลก (นตส.พล.)
* สำนักงานแพทย์รถไฟ
** ที่ทำการพยาบาลพิษณุโลก (พยบ.พล.)
** อาณาบาลเขตพิษณุโลก (ณบข.พล.)
|-
|{{สรฟ|บ้านเต็งหนาม}}
| Ban Teng Nam
| 1119
| 393.75 กม.
| 3
| เห.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|หัวรอ
|
* เป็นสถานีแรกในเส้นทางสายเหนือที่ใช้ประแจกลสายลวด-สัญญาณหางปลา
|-
|{{สรฟ|บ้านตูม}}
| Ban Tum
| 1121
| 400.00 กม.
| 3
| ตม.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|ปากโทก
|
|-
|{{สรฟ|แควน้อย}}
| Khwae Noi
| 1122
| 405.31 กม.
| 3
| คน.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|หอกลอง
| rowspan="4" |พรหมพิราม
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางแควน้อย (นตท.คน.)
|-
|{{สรฟ|พรหมพิราม}}
| Phrom Phiram
| 1125
| 414.50 กม.
| 2
| พห.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|พรหมพิราม
|
|-
|{{สรฟ|หนองตม}}
| Nong Tom
| 1127
| 423.20 กม.
| 2
| หต.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|มะต้อง
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางหนองตม (นตท.หต.)
|-
|{{สรฟ|บ้านบุ่ง}}
| Ban Bung
| 1130
| 432.75 กม.
| 3
| บง.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|ศรีภิรมย์
|
|-
|{{สรฟ|บ้านโคน}}
| Ban Khon
| 1131
| 437.41 กม.
| 3
| บค.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|บ้านโคน
| rowspan="5" |พิชัย
| rowspan="12" |[[จังหวัดอุตรดิตถ์|อุตรดิตถ์]]
|
* เข้าเขต[[จังหวัดอุตรดิตถ์]]
|-
|{{สรฟ|พิชัย}}
| Phichai
| 1134
| 447.55 กม.
| 1
| พย.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|ในเมือง
|
|-
|{{สรฟ|ไร่อ้อย}}
| Rai Oi
| 1136
| 453.98 กม.
| 3
| รอ.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|ไร่อ้อย
|
* มีทางแยกไปขนฟืนที่ ต.นายาง อ.พิชัย (ปัจจุบันเลิกใช้งาน)
|-
|{{สรฟ|ชุมทางบ้านดารา}}
|Ban Dara Junction
| 1137
| 458.31 กม.
| 3
| ดร.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|บ้านดารา
|
* มีทางแยกไปสถานีสวรรคโลก
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางบ้านดารา (นตท.ดร.)
* ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
** ที่ทำการนายตรวจสายบ้านดารา (นตส.ดร.)
|-
|{{สรฟ|ท่าสัก}}
| Tha Sak
| 1144
| 461.80 กม.
| 2
| าส.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|ท่าสัก
|
|-
|{{สรฟ|ตรอน}}
| Tron
| 1146
| 469.86 กม.
| 1
| ตอ.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|วังแดง
|ตรอน
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางตรอน (นตท.ตอ.)
|-
|{{สรฟ|วังกะพี้}}
| Wang Kaphi
| 1148
| 476.82 กม.
| 3
| วก.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|วังกะพี้
| rowspan="6" |เมืองอุตรดิตถ์
|'''{{สรฟ|อุตรดิตถ์}}'''
|'''Uttaradit'''
| 1150
| 485.17 กม.
| 1
| อด.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|ท่าอิฐ
|
* ฝ่ายการเดินรถ
** งานควบคุมการเดินรถเขตอุตรดิตถ์ (ผคร.อด.)
** สารวัตรงานเดินรถแขวงอุตรดิตถ์ (สดร.อด.)
* ฝ่ายการช่างกล
** วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์ (วกข.อด.)
** สารวัตรแขวงรถจักรอุตรดิตถ์ (สรจ.อด.)
** สารวัตรแขวงโรงงานอุตรดิตถ์ (สรง.อด.)
** ที่ทำการพนักงานตรวจรถอุตรดิตถ์ (พตร.อด.)
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการหน่วยสะพานอุตรดิตถ์ (นสพ.อด.)
** สารวัตรแขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ (สบท.อด.)
* สำนักงานแพทย์รถไฟ
** ที่ทำการนายแพทย์เขตอุตรดิตถ์ (นพข.อด.)
** ที่ทำการทันตแพทย์เขตอุตรดิตถ์ (ทตพ.อด.)
** ที่ทำการพยาบาลเขตอุตรดิตถ์ (พยบ.อด.)
|-
|'''{{สรฟ|ศิลาอาสน์}}'''
|'''Sila At'''
| 1151
| 487.52 กม.
| 1
| ศล.
| หางปลา ใช้สัญญาณเข้าเขตนอก ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|ท่าเสา
|
* เป็นย่านสับเปลี่ยนรถไฟ ย่านสินค้า จุดตัดตู้โบกี้รถไฟขึ้นสู่ภาคเหนือ ศูนย์รวบรวมตู้สินค้า(Container Yard) จุดสิ้นสุดสถานีรถไฟทางราบ และสถานีเริ่มต้นการส่งห่วงตราทางสะดวก
* ฝ่ายการเดินรถ
** กองจัดการเดินรถเขต 3 (จดข.3) ศูนย์ภาคเหนือ
** ที่ทำการพนักงานการเดินรถ 10 (พ.การเดินรถ 10 ศิลาอาสน์)
* ฝ่ายการช่างโยธา
** วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางสายเหนือ (วอน.)
** ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
** ที่ทำการนายตรวจทางศิลาอาสน์ (นตท.ศล.)
* ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
** ที่ทำการนายตรวจสายศิลาอาสน์ (นตส.ศล.)
* ฝ่ายการพาณิชย์
** สารวัตรแขวงพาณิชย์ศิลาอาสน์ (สพณ.ศล.)
* สำนักงานแพทย์รถไฟ
** ที่ทำการนายแพทย์เขตศิลาอาสน์ (นพข.ศล.)
* กองบังคับการตำรวจรถไฟ
** สถานีตำรวจรถไฟศิลาอาสน์ (สร.ฟ.ศิลาอาสน์)
|-
|{{ทรฟ|ท่าเสา}}
| Tha Sao
| 1152
| 489.35 กม.
| ที่หยุดรถ
| เส.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
|ท่าอิฐ
| เดิมเป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ปัจจุบันถูกยุบเป็นที่หยุดรถแล้ว
|-
|{{สรฟ|บ้านด่าน}}
| Ban Dan
| 1154
| 497.56 กม.
| 3
| บด.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
| rowspan="2" |บ้านด่านนาขาม
|
* จุดเริ่มต้นสถานีรถไฟทางภูเขา
|-
|{{สรฟ|ปางต้นผึ้ง}}
| Pang Ton Phung
| 1157
| 509.36 กม.
| 3
| ปต.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางปางต้นผึ้ง (นตท.ปต.)
|-
| colspan="12" |''- เข้า[[อุโมงค์ปางตูบขอบ]] ยาว 120.09 เมตร กม.ที่ 513.72-513.84''
|-
|{{สรฟ|เขาพลึง}}
| Khao Phlung
| 1159
| 517.02 กม.
| ที่หยุดรถ
| ขง.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| rowspan="4" |ห้วยไร่
| rowspan="6" |เด่นชัย
| rowspan="9" |[[จังหวัดแพร่|แพร่]]
| เข้าเขต[[จังหวัดแพร่]]
|-
|{{สรฟ|ห้วยไร่}}
| Huai Rai
| 1160
| 521.48 กม.
| 3
| หา.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|
|-
|{{ทรฟ|ไร่เกล็ดดาว}}
| Rai Kred Dao
| 1161
| 525.30 กม.
| ที่หยุดรถ
| รล.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
|
|-
|{{ทรฟ|แม่พวก}}
| Mae Phuak
| 1162
| 528.22 กม.
| ที่หยุดรถ
| มพ.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| เดิมเป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ปัจจุบันถูกยุบเป็นที่หยุดรถแล้ว
|-
|'''{{สรฟ|เด่นชัย}}'''
|'''Den Chai'''
| 1164
| 533.94 กม.
| 1
| ดช.
| หางปลา ใช้สัญญาณเข้าเขตนอก ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|เด่นชัย
|
* สถานีประจำ[[จังหวัดแพร่]]
* ฝ่ายการช่างโยธา
** สารวัตรแขวงบำรุงทางเด่นชัย (สบท.ดช.)
** ที่ทำการนายตรวจทางเด่นชัย (นตท.ดช.)
* ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
** ที่ทำการนายตรวจสายเด่นชัย (นตส.ดช.)
* อาจอนาคตสถานีนี้จะยกระดับเป็นสถานีชุมทาง (ชท. เด่นชัย)
|-
|{{สรฟ|ปากปาน}}
| Pak Pan
| 1165
| 538.43 กม.
| 3
| ปา.
| ไฟสีสามท่า
| สายลวด
|ไทรย้อย
|
|-
|{{สรฟ|แก่งหลวง}}
| Kaeng Luang
| 1167
| 546.94 กม.
| 3
| กล.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|แม่ปาน
| rowspan="3" |ลอง
|-
|{{ทรฟ|ห้วยแม่ต้า}}
| Huai Mae Ta
| 1169
| 554.42 กม.
| ที่หยุดรถ
| วต.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| rowspan="2" |บ้านปิน
|
|-
|{{สรฟ|บ้านปิน}}
| Ban Pin
| 1172
| 563.86 กม.
| 2
| บป.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางบ้านปิน (นตท.บป.)
* ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
** ที่ทำการนายตรวจสายบ้านปิน (นตส.บป.)
|-
| colspan="12" |''- เข้า[[อุโมงค์ห้วยแม่ลาน]] ยาว 130.20 เมตร กม.ที่ 574.04-574.17''
|-
|{{สรฟ|ผาคัน}}
| Pha Khan
| 1176
| 578.46 กม.
| 3
| ผน.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
| rowspan="2" |บ้านปิน
| rowspan="2" |ลอง
| rowspan="2" |[[จังหวัดแพร่|แพร่]]
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางผาคัน (นตท.ผน.)
|-
|{{ทรฟ|ผาคอ}}
| Pha Kho
| 1177
| 581.22 กม.
| ที่หยุดรถ
| ผค.
| -
| -
|
|-
|{{สรฟ|ปางป๋วย}}
| Pang Puai
| 1180
| 591.07 กม.
| 3
| ปย.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
| rowspan="2" |นาสัก
| rowspan="4" |[[อำเภอแม่เมาะ|แม่เมาะ]]
| rowspan="12" |[[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| เข้าเขตจังหวัดลำปาง
|-
|{{สรฟ|แม่จาง}}
| Mae Chang
| 1182
| 600.33 กม.
| 3
| มจ.
| ไฟสีสามท่า
| สายลวด
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางแม่จาง (นตท.มจ.)
|-
|{{สรฟ|แม่เมาะ}}
| Mae Mo
| 1184
| 609.16 กม.
| 2
| มม.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
| rowspan="2" |แม่เมาะ
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
** ที่ทำการนายตรวจทางแม่เมาะ (นตท.มม.)
|-
|{{ทรฟ|ห้วยรากไม้}}
| Huai Rak Mai
| 1185
| 614.87 กม.
| ที่หยุดรถ
| รไ.
| -
| -
|
|-
|{{สรฟ|ศาลาผาลาด}}
| Sala Pha Lat
| 1187
| 622.20 กม.
| 3
| ผล.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
| rowspan="2" |แม่ทะ
| rowspan="2" |[[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
|-
|{{สรฟ|แม่ทะ}}
| Mae Tha
| 1189
| 628.45 กม.
| 3
| มท.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|
|-
|{{สรฟ|หนองวัวเฒ่า}}
| Nong Wua Thao
| 1192
| 637.41 กม.
| 3
| วถ.
| ใช้เสาหางปลา เป็นสัญญาณเข้าเขตใน
| มือโยก
|ชมพู
| rowspan="2" |[[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
|'''{{สรฟ|นครลำปาง}}'''
|'''Nakhon Lampang'''
| 1193
| 642.293 กม.
| 1
| ลป.
| หางปลา ใช้สัญญาณเข้าเขตนอก ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|สบตุ๋ย
|
|-
|{{สรฟ|ห้างฉัตร}}
| Hang Chat
| 1196
| 654.859 กม.
| 3
| หฉ.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
| rowspan="2" |ห้างฉัตร
| rowspan="4" |[[อำเภอห้างฉัตร|ห้างฉัตร]]
|-
|{{สรฟ|ปางม่วง}}
| Pang Muang
| 1198
| 660.984 กม.
| 3
| ปม.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|
|-
|{{ทรฟ|ห้วยเรียน}}
| Huai Rian
| 1199
| 665.090 กม.
| ที่หยุดรถ
| ยเ.
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| rowspan="2" |เวียงตาล
|
|-
|{{สรฟ|แม่ตานน้อย}}
| Mae Tan Noi
| 1201
| 671.808 กม.
| 3
| มต.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|
|-
|-
|{{สรฟ|ขุนตาน}}
| Khun Tan
| 1204
| 683.140 กม.
| 2
| ขน.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
| rowspan="2" |ทาปลาดุก
| rowspan="3" |[[อำเภอแม่ทา|แม่ทา]]
| rowspan="6" |[[จังหวัดลำพูน|ลำพูน]]
| เข้าเขต[[จังหวัดลำพูน]] สถานีนี้มีที่พักของการรถไฟฯ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว[[อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน]]
เดิมชื่อสถานี "ขุนตาล"
|-
|{{สรฟ|ทาชมภู}}
| Tha Chomphu
| 1206
| 691.896 กม.
| 3
| าช.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
| เดิมชื่อสถานี "บ้านทาชมภู"
|-
|{{สรฟ|ศาลาแม่ทา}}
| Sala Mae Tha
| 1208
| 700.686 กม.
| 3
| ลท.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|ทาสบเส้า
|
|-
|{{สรฟ|หนองหล่ม}}
| Nong Lom
| 1212
| 713.018 กม.
| 3
| งล.
| หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|ศรีบัวบาน
| rowspan="3" |[[อำเภอเมืองลำพูน|เมืองลำพูน]]
| เดิมชื่อสถานี "บ้านหนองหล่ม"
|-
|'''{{สรฟ|ลำพูน}}'''
|'''Lam Phun'''
| 1216
| 729.213 กม.
| 1
| ลพ.
| ไฟสีสามท่า
| สายลวด
|ในเมือง
|
|-
|{{สรฟ|ป่าเส้า}}
| Pa Sao
| 1218
| 734.645 กม.
| 3
| ปส.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|อุโมงค์
| เดิมชื่อสถานี "ป่าเศร้า"
|-
|{{สรฟ|สารภี}}
| Saraphi
| 1220
| 742.789 กม.
| 3
| ภี.
| ไฟสีสามท่า
| สายลวด
|ยางเนิ้ง
|[[อำเภอสารภี|สารภี]]
| rowspan="2" |[[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| เข้าเขต[[จังหวัดเชียงใหม่]] เดิมชื่อสถานี "ป่ายางเลิ้ง"
|-
|'''{{สรฟ|เชียงใหม่}}'''
| '''Chiang Mai'''
| 1222
| 751.424 กม.
|1
<td> 1</td>
| ชม.
| ใช้เสาหางปลา เป็นสัญญาณเข้าเขตใน
| มือโยก
|วัดเกต
|[[อำเภอเมืองเชียงใหม่|เมืองเชียงใหม่]]
|
| สุดทางรถไฟสายเหนือที่สถานีนี้
|}
 
==== ช่วงสถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา - สวรรคโลก ====
{| class="wikitable" width="100%"
! rowspan="2" |ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ
! rowspan="2" |ชื่อภาษาอังกฤษ
! rowspan="2" |เลขรหัส
! rowspan="2" |ระยะทางจาก กท.
! rowspan="2" |ชั้นสถานี
! rowspan="2" |ตัวย่อ
! rowspan="2" |อาณัติสัญญาณ
! rowspan="2" |ระบบบังคับประแจ
! colspan="3" |ที่ตั้ง
! rowspan="2" |หมายเหตุ
|-
!ตำบล
|-
!อำเภอ
|- style = "background:#0000ff; height: 2pt"
!จังหวัด
| colspan="12" |
|- style="background:#0000ff; height: 2pt"
|-
! colspan="12" style="background-color:#0000ff;color:white" |ชุมทางบ้านดารา - สวรรคโลก
|-
|- style = "background:#0000ff; height: 2pt"
| colspan="12" |
|-
|{{สรฟ|ชุมทางบ้านดารา}}
|Ban Dara Junction
| 1137
| 458.31 กม.
| 3
| ดร.
| หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก
| สายลวด
|บ้านดารา
|[[อำเภอพิชัย|พิชัย]]
|[[จังหวัดอุตรดิตถ์|อุตรดิตถ์]]
|
|-
| | {{สรฟ|คลองมะพลับ}}
| Khlong Maphlap
| 1139
| 470.27 กม.
| 3
| มป.
| ป้ายเขตสถานี
| มือโยก
|ศรีนคร
|[[อำเภอศรีนคร|ศรีนคร]]
| rowspan="2" |[[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]
| เข้าเขต[[จังหวัดสุโขทัย]]
|-
|{{สรฟ|สวรรคโลก}}
|Sawankhalok
| 1143
| 487.14 กม.
| 3
| สว.
| ป้ายเขตสถานี
| มือโยก
|เมืองสวรรคโลก
|[[อำเภอสวรรคโลก|สวรรคโลก]]
|สิ้นสุดทางรถไฟสายสวรรคโลกที่สถานีนี้
|-
|-
|-
|}
 
== กำหนดเวลาเดินรถสายเหนือ==
== กำหนดเวลาเดินรถสายเหนือ ==
 
===เที่ยวไป===
{| class="wikitable"
== อ้างอิง ==
* [http://www.trafficsrt.com/images/pdf2549/k3.pdf ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. บัญชีรายชื่อสถานี/ที่หยุดรถ/ป้ายหยุดรถ/ระยะทาง/ชั้นสถานี/สังกัด. ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์), 2553] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20121223101922/http://www.trafficsrt.com/images/pdf2549/k3.pdf |date=2012-12-23 }}
<references />
 
{{รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ}}
745

การแก้ไข