ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9261328 โดย 1.20.35.156: โฆษณาหรือส่งเสริมด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9261328 โดย 1.20.35.156: โฆษณาหรือส่งเสริมด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{กล่องข้อมูล บริษัท
| ชื่อ = บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
| ภาพ =
| ประเภท = จัดหาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
| รูปแบบ = บริษัทมหาชน {{SET|PF}}
| logo =
| fate =
| ก่อนหน้า =
| ถัดไป =
| ก่อตั้ง = [[14 สิงหาคมกุมภาพันย์]] [[พ.ศ. 25282564]]
| ผู้ก่อตั้ง = นายคุณธนเดช ศานิต อรรถญาณสกุลเศรษฐสถิตคุณ
| ปิดกิจการ =
| เมือง = กรุงเทพมหานคร
| ประเทศ = [[ไทย]]
| ที่ตั้ง = 100/1 อาคารวรสมบัติเศรษฐสถิตคุณ ชั้น 171เลขที่ ถนนพระราม 991/ ม.7 แขวงห้วยขวางต.ดอนศรีชุม เขตห้วยขวางอ.ดอกคำใต้ กรุงเทพมหานครจ.พะเยา 1031056120
| จำนวนที่ตั้ง =
| พื้นที่ =
| บุคลากรหลัก = นาย ธนเดช เศรษฐสถิคุณ (ประธานกรรมการ)[[นางสาวธัญยธรย์ ลอยเลื่อน (รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ]][[นาย ธนกฤติ เศรษฐสถิตคุณ (กรรมการผู้จัดการ)]]
| บุคลากรหลัก = ดร.ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ)
นาย ศานิต อรรถญาณสกุล (รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร)
นาย วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต (กรรมการผู้จัดการ)
| อุตสาหกรรม = จัดหาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
| ผลิตภัณฑ์ = บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาว์นโฮม โรงแรม
| บริการ =
| มูลค่าตลาด =
| ทรัพย์สินสุทธิ =
| ทรัพย์สิน =
| หุ้น = 910,534000,584000,066 หุ้น000
| เจ้าของ =
| จำนวนพนักงาน =
| เงินบำรุง =
| คำขวัญ =
| เว็บไซต์ = httpshttp://www.pffd.co.th
| หมายเหตุ =
| intl =
}}
 
'''บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)''' ({{lang-en|PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED}} ชื่อย่อ:PF) <ref>[http://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=PF&language=en&country=US สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน]ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref> บริษัทฯ บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์โดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม โครงการอาคารชุดในเขต[[กรุงเทพมหานคร]]และปริมณฑลเพื่อขายเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในรายได้หลักจากการบริหารงานและว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างขายที่อยู่อาศัยตามแบบที่กำหนดทั้งในแนวราบ และมีแนวสูง<ref name="ลักษณะการควบคุมการก่อสร้างโดยการจัดส่งวิศวกรและสถาปนิกของบริษัทเข้าไปตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน บริษัทฯยังมีบริษัทย่อยในประกอบธุรกิจก่อสร้าง">[http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/56/20120352T05_BUSINESS.DOC เพื่อรับงานก่อสร้างและดำเนินการพัฒนาโครงการให้กับเฉพาะกลุ่มบริษัทเป็นหลัก นอกเหนือจากลักษณะการว่าจ้างบริษัทก่อสร้างจากภายนอกเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างอีกทางหนึ่งประกอบธุรกิจ]แบบรายงาน56-1 นอกจากนั้นบริษัทฯพร็อพเพอร์ตี้ ยังมีบริษัทย่อยเพื่อพัฒนาและบริหารโครงการศูนย์การค้าเพอร์เฟค อาคารสำนักงานจำกัด พื้นที่เชิงพาณิชย์(มหาชน) ประจำปี :2555</ref> ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงแรมและการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
 
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ในทุกทำเลโดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการทั้งบ้านแฝด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ตั้งแต่ระดับราคา 899,000 บาทถึง 150 ล้านบาทในหลากหลายทำเล เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และสร้างความภูมิใจในการอยู่อาศัยในโครงการของกลุ่มบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ทั้งน้บริษัทฯ เชื่อในการบริหารจัดการว่า การมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ย่อมสร้างสังคมที่ดีและเพิ่มคนดีให้กับสังคมต่อไป
 
== ประวัติ ==
บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2528 โดยดำเนินธุรกิจพัฒนา[[อสังหาริมทรัพย์]]ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก ต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2536 บริษัทได้รับพิจารณาให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวันที่ 1 มิถุนายน 2536 เริ่มทำการซื้อขายใน[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]]ในหมวดอสังหาริมทรัพย์
 
== การประกอบธุรกิจ ==
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่<ref name="ลักษณะการประกอบธุรกิจ">[http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/56/20120352T05_BUSINESS.DOC ลักษณะการประกอบธุรกิจ]แบบรายงาน56-1 พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555</ref>
*กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
*กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและโรงแรม
*กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
*กลุ่มธุรกิจบริการ
 
== บริษัทร่วมทุน ==
การร่วมทุนกับพันธมิตรต่างประเทศ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการยกระดับมาตรฐานและภาพลักษณ์สินค้าไปสู่ระดับสากล ซึ่งบริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทั้งแต่ละองค์กรมาประสานให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของสินค้าให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติในการพัฒนาโครงการต่างๆดังต่อไปนี้
 
 
1. บริษัท ซูมิโตโม ฟอเรสทรี จำกัด
 
บริษัท ซูมิโตโม ฟอเรสทรี จำกัด มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 300 ปี เริ่มต้นธุรกิจจากการทำเหมืองแร่ ทองแดง Besshi ในจังหวัดเอฮิเมะ (Ehime) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 1691 ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการป่าไม้รอบ เหมืองแร่ ปัจจุบัน ซูมิโตโม ฟอเรสทรี เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจทั้งในญี่ปุ่นและในหลายประเทศทั่วโลก
 
กลุ่ม “พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค” และ “แกรนด์ แอสเสทฯ” มีความร่วมมือกับ “ซูมิโตโม ฟอเรสทรี” ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ขึ้น เริ่มด้วยโครงการ “ไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ” และยังมีการสานต่อความร่วมมือ ด้วยโครงการคอนโดมิเนียมไฮเอนด์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนถนนเจริญนคร โดยเตรียมสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สวยที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้ความเชี่ยวชาญ ของ “ซูมิโตโม ฟอเรสทรี” ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและก่อสร้างโครงการ ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพ ตามมาตรฐานญี่ปุ่นซึ่งมีระบบควบคุมคุณภาพอย่างดีเป็นที่ยอมรับ
 
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท แกรนด์สตาร์จำกัด” ด้วยทุน จดทะเบียนเบื้องต้น 1,200 ล้านบาท เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยสัดส่วนการถือหุ้น แกรนด์ แอสเสทฯ 40%, พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 11% และอีก 49% ถือหุ้นโดย ซูมิโตโมฟอเรสทรี สิงคโปร์ [Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd.] ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ซูมิโตโม ฟอเรสทรี
 
 
2. บริษัท ฮ่องกง แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอังกฤษ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านการลงทุน บริหารจัดการ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท เอชเคแอล เพอร์เฟค จำกัด (HKL Perfect Co.,Ltd.) โดย พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ถือหุ้น 51% และอีก 49% ถือหุ้นโดย ฮ่องกง แลนด์ ในเบื้องต้นจะร่วมกันพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับไฮเอนด์ 2 โครงการ Lake Legend ในทำเล แจ้งวัฒนะ และทำเลโซนตะวันออกของกรุงเทพ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท และยังมีเป้าหมายที่จะร่วมมือกันในระยะยาว โดยมีแผนร่วมทุนพัฒนา โครงการต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมองถึงความร่วมมือกันในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย
 
 
3. บริษัท เซกิซุย เคมิคอล จำกัด
 
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งมายาวนานถึง 71 ปี ปัจจุบันดำเนินธุรกิจ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย ธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์พลาสติกคุณภาพสูง (High Performance Plastics Company) ธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเมืองและผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Urban Infrastructure & Environmental Products Company) และ ธุรกิจที่อยู่อาศัย (Housing Company)
 
บริษัทจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท พีเอฟ–เซกิซุย เจวี จำกัด (PF–Sekisui JV Co.,Ltd.) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทและเซกิซุย เคมิคอล ถือหุ้นในสัดส่วน 51:49 โดยจะร่วมกันพัฒนาบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ในเฟสต่อเนื่องของโครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ
 
โดยบ้านจะถูกร่วมกันพัฒนาด้วยการก่อสร้างระบบโมดูลาร์ ในเฟสต่อเนื่องของโครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ เบื้องต้นใน 4 โครงการ ทำเล กรุงเทพกรีฑา, รามคำแหง, แจ้งวัฒนะ และ รัตนาธิเบศร์ รวมจำนวน 74 ยูนิต มูลค่ารวมประมาณ 2,230 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มบ้านระดับบนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคเป็นผู้ทำการคัดสรรทำเลที่ดินที่เหมาะสม ส่วนการออกแบบบ้านเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยมีให้เลือก 4 แบบ ระดับราคา 25-60 ล้านบาท ขนาดตั้งแต่ 255-475 ตร.ม. เป็นรูปแบบเฉพาะสำหรับโครงการของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ที่นำเอาประสบการณ์ในการออกแบบบ้านหรูระดับบน มาผสมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยของญี่ปุ่น สำหรับส่วนประกอบของบ้านที่จะนำมาประกอบเป็นบ้านระบบโมดูลาร์ ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เซกิซุย–เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง เซกิซุย เคมิคอล และ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยโครงสร้างกว่า 80% จะถูกผลิตในโรงงาน ซึ่งจะทำการผลิตส่วนประกอบของบ้านแยกเป็นส่วนๆ สำเร็จรูป และประกอบชิ้นส่วนของบ้านทั้งหมดจนเรียบร้อย แล้วนำมาติดตั้งที่หน้างาน
 
== ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ==
* ข้อมูล ณ วันที่ 1415 พฤษภาคมมีนาคม 25642556 <ref>[http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorshareholder_p1.jsp?txtSymbol=PF&selectPage=5 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่]เซ็ทเทรดดอตคอม</ref>
{|class="wikitable"
|-style="background:gainsboro"
| ลำดับที่ || รายชื่อผู้ถือหุ้น || จำนวนหุ้นสามัญ || สัดส่วนการถือหุ้น
|-
| 1 || SOMERS (U.K.) LIMITED || 586,500,000 || 10.40%
| 1 || บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด || 881,725,218 || 9.25%
|-
| 2 || นาย ศานิต อรรถญาณสกุล || 746,975,642 || 7.83%
|-
| 3 || บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) || 715,000,000 || 7.50%
|-
| 4 || บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด || 619,437,655 || 6.50%
|-
| 5 || น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล || 502,030,481 || 5.27%
|-
|6
|นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์
|228,433,332
|2.40%
|-
| 2 || JAPAN ASIA GROUP LIMITED || 560,358,439 || 9.93%
|7
|น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์
|227,718,507
|2.39%
|-
| 3 || บริษัท สำนักกฎหมายนทีอินเตอร์แนทชั่นแนล จำกัด || 291,494,374 || 5.17%
|8
|นาง พรทิพย์ เฮมบรี
|192,500,000
|2.02%
|-
| 4 || นาง สุมาลี อ่องจริต || 228,481,874 || 4.05%
|9
|นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี
|150,788,000
|1.58%
|-
| 15 || บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด || 881195,725732,218900 || 93.2547%
|10
|นาง สุมาลี อ่องจริต
|144,440,081
|1.51%
|}