ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มงค์ ข่าน"

เพิ่มขึ้น 3,960 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
หน้าใหม่: {{Infobox royalty |name = มองเกอ ข่าน<br /> |title = คากานพระองค์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิมองโกล |image = Mongke.jpg |succession = จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิมองโกลพระองค์ที่ 4 |reign= 1 กรกฎาคม ค.ศ. 12...
(หน้าใหม่: {{Infobox royalty |name = มองเกอ ข่าน<br /> |title = คากานพระองค์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิมองโกล |image = Mongke.jpg |succession = จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิมองโกลพระองค์ที่ 4 |reign= 1 กรกฎาคม ค.ศ. 12...)
(ไม่แตกต่าง)