ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าไข่มุกต์ ประชาศรัยสรเดช"

 
|10=เจ้าหนานวงศ์ วงศ์พระถาง
|11=เจ้าฟองจันทร์ วงศ์พระถาง
|12= [[พระยาบุรีรัตน์ (น้อยหนู มหายศปัญญา)|เจ้าบุรีรัตน์ (น้อยหนู มหายศปัญญา)]]
|13= เจ้าคำ มหายศปัญญา
|14=เจ้าอุปราช (น้อยเสาร์ วราราช)
|22=เจ้าเมืองพระ (เฒ่า)
|23=เจ้าโนจา
|24= พระยาเจ้าบุรีรัตน์ (หนานปัญญา มหายศปัญญา)
|25= แม่เจ้าเฮือนแก้ว มหายศปัญญา
|26= เจ้าน้อยชัยลังกา
812

การแก้ไข