ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ชาววิกิพีเดีย"

(แก้คำแปลให้สละสลวย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* บอต {{NUMBERINGROUP:bot}} บัญชี
* ผู้นำเข้า {{NUMBERINGROUP:import}} บัญชี
* ผู้ตรวจตรา {{NUMBERINGROUP:patroller}} บัญชี
 
อนึ่ง บัญชีบางประเภททำงานทุกโครงการวิกิโดยรวม (เช่น ผู้จัดการโครงการ) ดังนั้นพวกเขาจะไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในวิกิท้องถิ่น
11,398

การแก้ไข