ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วินธัย สุวารี"

(resume)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. ไม่ปรากฏ - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] (ท.ม.)
{{ท.ช.|2559}} <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/014/002/72.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๑๔ ข หน้า ๗๖ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙</ref>
{{ป.ม.|2563}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E001/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓]</ref>
{{ป.ม.|2562}}
 
== อ้างอิง ==