พิพัฒน์ คำภีระ [1]
นายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(2 ปี 338 วัน)
สร้างหน้าวิกิพีเดีย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2560
(6 ปี 154 วัน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่ง
15 พฤษาคม พ.ศ. 2562 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(1 ปี 42 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มิถุนายน พ.ศ.2541
(24 ปี 358 วัน)
จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

การศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข