พิพัฒน์ คำภีระ
อัตราจ้างสำนักงานทางหลวงชลบลที่10
ดำรงตำแหน่ง
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
(0 ปี 87 วัน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนจำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่ง
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(1 ปี 42 วัน)
นักศึกษาฝึกงาน เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง
ดำรงตำแหน่ง
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – 20 เมษายน พ.ศ. 2561
(0 ปี 60 วัน)
นักศึกษาฝึกงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
ดำรงตำแหน่ง
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 – 1 กันยายน พ.ศ. 2559
(0 ปี 108 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มิถุนายน พ.ศ.2541 (22 ปี 107 วัน)
ลำปาง ประเทศไทย
ชื่อเล่น ปีโป้ [1]


พิพัฒน์ คำภีระ[2] เกิดที่จังหวัดลำปาง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเขลางค์นคร[3] จบการศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง [4]

การศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข