ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ป้องกัน "ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้" แล้ว: การก่อกวนจำนวนมาก ([แก้ไข=ป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ล็อกอิน] (ไม่มีกำหนด) [ย้าย=ป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ล็อกอิน] (ไม่มีกำหนด)))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
}}
 
พลเอก '''ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้''' (เกิด 1 มกราคม 2506) เป็นนายทหารชาวไทย ผู้บัญชาการทหารบก รองผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 1<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑</ref> รองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน [[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562]]<ref>กรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก[http://www.samutsongkhram.go.th/V2013/attachments/article/7958/1435.pdf แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ]</ref> อดีต[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/230/1.PDF แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม], เล่มที่ 133, ตอนพิเศษ 230 ง, 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559, หน้า 1-2</ref> และนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ [[หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/278/T_0001.PDF พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๗๘ ง พิเศษ หน้า ๑ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</ref> อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF</ref>
 
== ประวัติการศึกษา ==
34,739

การแก้ไข