ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ"

ในแผนงานเดิมของ[[สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร]] (สถานะก่อน[[กรมการขนส่งทางราง]]) สถานีแห่งนี้ในสายสีชมพูใช้ชื่อว่า '''สถานีวงเวียนหลักสี่''' ตามชื่อทางแยก และ '''สถานีอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ''' ตามชื่ออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญอันเป็นสัญลักษณ์ใหญ่ในพื้นที่ตั้ง แต่ในแผนการดำเนินการจริงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีการขยับตำแหน่งของทั้งสถานีวัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้ จากตำแหน่งเดิมคือด้านหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ และสถานีวงเวียนหลักสี่ของสายสีชมพูที่อยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกริก ให้มาอยู่บริเวณกลางวงเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่ และขยับตำแหน่งสถานีวงเวียนหลักสี่ของสายสุขุมวิท ให้ไปอยู่บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านราชตฤณมัย เขตบางเขนแทน ทำให้ที่สุดแล้ว สถานีวงเวียนหลักสี่ในสายสีชมพู ใช้ชื่อสุดท้ายว่าสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเหมือนกับสายสุขุมวิท ทั้งนี้สถานีวงเวียนหลักสี่ของสายสุขุมวิทในปัจจุบันคือ[[สถานีพหลโยธิน 59]]
 
อนึ่ง ในคราวก่อสร้างสถานีแห่งนี้ ได้มี ''กลุ่มคนไม่ระบุหน่วยงาน'' เข้ามารื้อย้ายอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญออกไปจากพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานี ซึ่งผลแต่ผู้ประท้วงมองว่าเป็นการกระทำดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจกับประชาชน รวมถึงสร้างแรงกดดันลบสัญลักษณ์ทางการเมืองกับฝ่ายประชาธิปไตย<ref>{{cite news |url=https://www.bbc.com/thai/thailand-46719147 |title=สัญลักษณ์ประชาธิปไตยล่องหน จากหมุดคณะราษฎรสู่อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ|work=บีบีซีไทย |date=2018-12-31 |accessdate=2020-05-17 }}</ref> เดิมที รฟม. ได้มีการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิม 45 องศา เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างสถานี และไม่ให้บดบังทัศนียภาพของวัดพระศรีมหาธาตุ รวมถึงเตรียมที่จะบูรณะใหม่ให้สมบูรณ์มากขึ้น แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์นี้ และทั้งกรุงเทพมหานคร และรฟม. ได้ปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องการย้ายอนุสาวรีย์ออกไปจากพื้นที่ ภายหลังได้มีการทุบฐานอนุสาวรีย์ทิ้งทั้งหมด<ref>{{cite news |url=https://prachatai.com/journal/2020/02/86493 |title=ฐานอนุสาวรีย์ปราบกบฏบวรเดช ถูกทุบแล้ว หลังตัวอนุสาวรีย์หายไปปีกว่า|work=ประชาไท |date=2020-02-23 |accessdate=2020-05-17 }}</ref>และปรับปรุงใหม่เป็นสวนหย่อมเพื่อเพิ่มทัศนียภาพ
 
ในช่วงเปิดทำการ สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ จะทำหน้าที่เป็นสถานีปลายทางในส่วนเหนือ (Northbound Section) ของโครงการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 1 (สุขุมวิท) ไปจนกว่าการติดตั้งระบบในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ระยะที่ 4 (วัดพระศรีมหาธาตุ - คูคต) จะแล้วเสร็จทั้งระบบในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563