ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าปลื้มจิตร จิตรพงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
แต่เดิมสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชประสงค์ให้หม่อมเจ้าปลื้มจิตรเสกสมรสกับ[[สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา]] แต่สมเด็จเจ้าฟ้ากลับเลือกนางละครส่วนพระองค์คือ [[หม่อมแผ้ว นครราชสีมา]] (ต่อมาคือ [[ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี]]) เป็นหม่อมแต่เพียงผู้เดียว<ref>ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ''หอมติดกระดาน''. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:มติชน. 2553, หน้า 178</ref>
 
หม่อมเจ้าปลื้มจิตร จิตรพงศ์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2459 ด้วยทรงประสบอุบัติเหตุตกจากม้าทรง สิริชันษา 26 ปี <ref>https://m.facebook.com/HRHPrinceNaris/posts/1001740356632734</ref> เวลาสรงน้ำพระศพมีประโคมแตรสังข์กลองชนะ 20 จ่าปี 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศอย่างพระองค์เจ้า แลฉัตรเบญจาตั้งประดับ แลให้มีประโคมประจำศพ กลองชนะ 10 จ่าปี่ 1 แตรงอน 2 แตรฝรั่ง 2 สังข์ 1 พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม รับพระราชทานฉันเช้า 4 รูป เพล 4 รูป มีกำหนด 15 วัน<ref>ข่าวสิ้นชีพิตักษัย ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 มกราคม 2460 เล่ม 33 หน้า 2757<nowiki/>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/D/2757_1.PDF</ref>
 
ในการนี้ออกพระเมรุ [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระโกศราชวงศ์ ประดับด้วยเครื่องสูงมีเครื่องประโคมประจำศพ มีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่ในเมรุยอดเหนือ และยอดใต้ทั้ง 2 แห่ง รวม 20 รูป ตลอดจนงานพระราชทานพระเกียรติยศอย่างพระองค์เจ้าเป็นกรณีพิเศษ และเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงพระศพ เมื่อวันที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2463<ref>การพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2463<nowiki/>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/540.PDF</ref> ณ พระเมรุ[[วัดเทพศิรินทราวาส]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
2,239

การแก้ไข