ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยข่าวกรองลับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''ราชการข่าวกรองลับ''' ({{lang-en|Secret Intelligence Service}},) ย่อว่า '''เอสไอเอส''' (SIS) และยังเป็นที่รู้จักอีกชื่อเรียกว่า '''เอ็มไอ- 6''' (MI6) เป็นหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของ[[รัฐบาลสหราชอาณาจักร|รัฐบาล]][[สหราชอาณาจักร]] มอบหมายมีหน้าที่ส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มจารชนที่แฝงตัวอยู่นอกประเทศต่าง ๆ หลักเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์การข่าวกรองทางจากมนุษย์ ({{lang-en|Humanhuman Intelligence; HUMINT}}intelligence) ในการสนับสนุนต่างแดนและด้วยวิธีการลับ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เอ็สไอเอ็สเอสไอเอสเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชนประชาคมข่าวกรองของประเทศสหราชอาณาจักร และหัวหน้านั้นมีหน้าที่ของเอสไอเอสต้องรายงานตรงต่อ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเครือจักรภพ|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ]]ของประเทศสหราชอาณาจักร<ref>{{cite web|last=Whitehead|first=Jennifer|url=https://www.sis.gov.uk/our-mission.html|title=Our Chief|work=SIS|date=15 July 2016|accessdate=10 July 2010}}</ref>
 
เอสไอเอสก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1909 เป็นส่วนแผนกหนึ่งของสำนักงานราชการลับ (Secret Service Bureau ) โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะชำนัญพิเศษในด้านข่าวกรองต่างประเทศ ส่วนที่มีประสบการณ์ได้รับการเติบโตมากขึ้นและเจริญก้าวหน้าอย่างเด่นชัดในช่วง[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]] และได้ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นทางการในปีราว ค.ศ. 1920<ref name="sisweb">{{cite web|url=https://www.sis.gov.uk/our-history.html|title=1920: What's in a Name|work=SIS website|accessdate=12 April 2017}}</ref> ส่วนชื่อที่เรียกว่า '''"เอ็มไอ- 6'''" นั้น (ย่อมาจาก การข่าวกรองทางทหาร, ส่วนที่ 6-"Military Intelligence, Section 6" (ข่าวกรองทหาร แผนก 6) ริเริ่มเป็นธงแบบจดทะเบียนได้สะดวกเกิดขึ้นในช่วง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] เมื่อเอ็สไอเอ็สได้เพื่อใช้เป็นที่รู้จักกันในชื่อเรียกเพื่อความสะดวก เพราะเวลานั้น หน่วยงานนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ; ชื่อ "เอ็มไอ 6" นี้ยังคงมีการใช้เสมอในทุกวันนี้กันมาจนถึงปัจจุบัน<ref name="sisweb" /> อย่างไรก็ดี การมีอยู่ของเอ็สไอเอ็สยังเอสไอเอสไม่ได้รับการเป็นที่รับรองอย่างเป็นทางการจนถึงปีกระทั่ง ค.ศ. 1994<ref>{{cite news|last=Whitehead|first=Jennifer|url=http://www.brandrepublic.com/news/521906/mi6-boost-recruitment-prospects-launch-first-website/|title=MI6 to boost recruitment prospects with launch of first website|work=Brand Republic|date=13 October 2005|accessdate=10 July 2010}}</ref> ในปีนั้น ซึ่งมีการเสนอพระราชบัญญัติราชการข่าวกรอง ค.ศ. 1994 (Intelligence Services Act) หรือไอเอสเอ (ISA) ได้รับการแนะนำให้กับต่อรัฐสภา เพื่อตั้งองค์กรดังกล่าววางรากฐานให้แก่หน่วยงานนี้เป็นไปตามกฎหมายจากครั้งแรก; ปัจจุบัน เอ็สไอเอ็สเอสไอเอสอยู่ภายใต้ในการกำกับดูแลของรัฐบาลโดยศาลคณะตุลาการว่าด้วยอำนาจในการสอบสวนสืบสวน (Investigatory Powers Tribunal) และกับคณะกรรมการกรรมาธิการข่าวกรองและความมั่นคงของรัฐสภา (Parliamentary Intelligence and Security Committee) และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เอสไอเอสมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ตึกเอสไอเอสใน[[ลอนดอน]] ตรงฝั่งใต้ของ[[แม่น้ำเทมส์]]
 
บทบาทที่สำคัญของเอ็สไอเอ็สคือ การต่อต้านการก่อการร้าย การต่อต้านการแพร่กระจายอาวุธร้ายแรง เช่น อาวุธนิวเคลียร์ และ อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง และอื่นๆ การให้ความรู้ทางด้านข่าวกรองเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยทางไซเบอร์ และสนับสนุนความมั่นคงต่างประเทศเพื่อทำลายการก่อการร้ายและความเคลื่อนไหวของอาชญากรรมอื่นๆ<ref>{{cite web|url=https://www.sis.gov.uk/our-mission.html|title=Our Mission|work=SIS website|accessdate=25 August 2017}}</ref> ซึ่งแตกต่างจากองค์กรหลักพี่น้อง, [[ราชการความมั่นคง]] (เอ็มไอ-5) และสำนักงานใหญ่การสื่อสารของรัฐบาล (Government Communications Headquarters (GCHQ)) เอ็สไอเอ็สทำงานเฉพาะในการรวบรวมข่าวกรองต่างประเทศ ไอเอ็สเอได้อนุญาตให้ดำเนินการเฉพาะกับบุคคลภายนอกในเกาะอังกฤษ<ref>{{Cite legislation UK|type=act|year=1994|chapter=13|act=Intelligence Services Act 1994|section=1}}</ref> การปฏิบัติหน้าที่ของเอ็สไอเอ็สบางคนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ได้จูงใจความขัดแย้งครั้งสำคัญ เช่น การกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการทรมานและกระทำการวิสามัญ<ref>{{cite news|last=Foster|first=Peter|url=https://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/10747166/Tony-Blair-knew-all-about-CIA-secret-kidnap-programme.html|title=Tony Blair 'knew all about CIA secret kidnap programme’|work=The Telegraph|date=5 April 2014|accessdate=25 August 2017}}</ref><ref>{{cite news|last=Norton-Taylor|first=Richard|url=https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jun/01/mi5-chief-right-to-be-disgusted-over-mi6-role-rendition-blair|title=Public need answers in 'shocking' MI6 rendition scandal, says senior Tory|work=The Guardian|date=1 June 2016|accessdate=25 August 2017}}</ref>
 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เอ็สไอเอ็สได้ตั้งสำนักงานใหญ่ในตึกเอ็สไอเอ็สในกรุง[[ลอนดอน]] บนฝั่งใต้ของ[[แม่น้ำเทมส์]]
 
บทบาทที่มีสำคัญกว่าบทบาทอื่นของเอ็สไอเอ็สคือเอสไอเอส ตามที่มีระบุไว้ คือ การต่อต้านการก่อการร้าย การต่อต้านการแพร่กระจายของอาวุธร้ายแรง เช่น อาวุธนิวเคลียร์ และ อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง และอื่นๆ การให้ความรู้ทางด้านข่าวกรองเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการสนับสนุนความมั่นคงเสถียรภาพในต่างประเทศแดนเพื่อทำลายการก่อการร้ายและความเคลื่อนไหวของอาชญากรรมอื่นๆอื่น ๆ<ref>{{cite web|url=https://www.sis.gov.uk/our-mission.html|title=Our Mission|work=SIS website|accessdate=25 August 2017}}</ref> ซึ่งแตกแต่เอสไอเอสต่างจากองค์กรหลักหน่วยงานพี่น้อง, ซึ่งได้แก่ [[ราชการความมั่นคง]] (เอ็มไอ-Security Service: MI5) และ[[สำนักงานใหญ่การสื่อสารของรัฐบาล]] (Government Communications Headquarters: (GCHQ)) เอ็สไอเอ็สตรงที่เอสไอเอสทำงานเฉพาะในที่เกี่ยวกับการรวบรวมประมวลข่าวกรองจากต่างประเทศ พระราชบัญญัติไอเอ็สเอสเอได้อนุญาตกำหนดให้ดำเนินการเฉพาะกับเอสไอเอสปฏิบัติต่อบุคคลภายนอกในที่อยู่นอกเกาะอังกฤษบริติชเท่านั้น<ref>{{Cite legislation UK|type=act|year=1994|chapter=13|act=Intelligence Services Act 1994|section=1}}</ref> การปฏิบัติหน้าที่ของเอ็สไอเอ็สดำเนินการบางคนตั้งแต่ปี ค.ศ.อย่างของเอสไอเอสนับแต่คริสต์ทศวรรษ 2000 ได้จูงใจความเป็นต้นมา ก่อให้เกิดความขัดแย้งครั้งอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกระทำในประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น มีส่วนรู้เห็นในการทรมานและกระทำการวิสามัญลักพาตัวบุคคล<ref>{{cite news|last=Foster|first=Peter|url=https://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/10747166/Tony-Blair-knew-all-about-CIA-secret-kidnap-programme.html|title=Tony Blair 'knew all about CIA secret kidnap programme’|work=The Telegraph|date=5 April 2014|accessdate=25 August 2017}}</ref><ref>{{cite news|last=Norton-Taylor|first=Richard|url=https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jun/01/mi5-chief-right-to-be-disgusted-over-mi6-role-rendition-blair|title=Public need answers in 'shocking' MI6 rendition scandal, says senior Tory|work=The Guardian|date=1 June 2016|accessdate=25 August 2017}}</ref>
<!--
== ความเป็นมาและพัฒนาการ ==
 
=== สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ===
การปฏิบัติงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นเป็นที่สับสนวุ่นวาย อันเนื่องจากไม่สามารถจัดตั้งเครือข่ายในเยอรมนีได้ด้วยตนเอง ผลงานส่วนใหญ่มาจากข่าวยกรองทางทหารและการค้าซึ่งถูกรวบรวมโดนเครือข่ายในประเทศเป็นกลาง,ประเทศที่ถูกยึดครองและรัสเซีย
-->
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[สำนักข่าวกรองกลาง]] (CIA)
19,146

การแก้ไข