ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าปลื้มจิตร จิตรพงศ์"