ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน"

 
เนื่องจากข้อพิพาทล่าสุด ขอตั้งกระทู้ใหม่เพื่อสอบถามว่าบทความบุคคลควรใส่อะไรได้บ้าง
# ยศทหาร-ตำรวจ ซึ่งเป็นเหล่าทัพอย่างเป็นทางการ (อาจรวมยามฝั่ง ทหารป้องกันภัยทางอากาศ กองอาสารักษาดินแดน ฯลฯ)
# ยศการศึกษา (ศ. รศ. ผศ.)
# เครื่องราช +เหรียญ
1,721

การแก้ไข