ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทายาท เกียรติชูศักดิ์"

ย้อนการแก้ไขที่ 8966701 สร้างโดย EconomicGenX (พูดคุย) คำผิด
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8966701 สร้างโดย EconomicGenX (พูดคุย) คำผิด)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== ประวัติ ==
ทายาท เกียรติชูศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ [[26 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2509]] เป็นบุตรของนายสมบัติ และนางทรงศรี เกียรติชูศักดิ์ มีพี่น้อง 2 คน จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] มีบุตรนอกสมรส 2 คน
 
== งานการเมือง ==
9,483

การแก้ไข