ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงวัดกัลยาณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name = วัดกัลยาณ์
| english = Wat Kanlaya
| image = วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (42).jpg
| image =
| image_caption = [[วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร]]
| image_caption =
| area = 0.785
| area_footnotes = <ref>กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. {{cite web|url=http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/reportstudy50/population/50-1%20bma&vicinitypop2549.pdf|title= '''ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.'''|work=[[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|กรุงเทพมหานคร]]|format=[[PDF]]}}</ref>