ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำยืม"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
คำในภาษาของผู้ให้โดยทั่วไปเข้าสู่ภาษาของผู้รับในลักษณะ[[ศัพท์เฉพาะทาง]]เนื่องจากการเปิดรับ[[วัฒนธรรม]]ต่างชาติ จุดอ้างอิงโดยเฉพาะอาจเป็นวัฒนธรรมต่างชาตินั้นเองหรือขอบข่ายของกิจกรรมของวัฒนธรรมต่างชาติที่ต้องการครอบงำ วัฒนธรรมต่างชาติซึมซับเข้าสู่วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านทางการเผยแผ่[[ศาสนา]] [[ปรัชญา]] [[การค้าขาย]] [[ศิลปะ]] [[วิทยาการ]] และการอพยพจากคนต่างถิ่น รวมไปถึงความสัมพันธ์ทาง[[การทูต]]
 
ภาษาไทยมีคำยืมภาษาต่างประเทศหลายภาษาอาทิ เช่น [[ภาษาบาลี]] [[ภาษาสันสกฤต]] [[ภาษาเขมร]] [[กลุ่มภาษาจีน]] ([[ภาษาแต้จิ๋ว]], [[ภาษาหมิ่นใต้|ภาษาฮกเกี้ยน]] และ [[ภาษาจีนกลาง]]) [[ภาษามอญ]] [[ภาษามลายู]] [[ภาษาโปรตุเกส]] [[ภาษาเปอร์เซีย]] [[ภาษาอังกฤษ]] [[ภาษาญี่ปุ่น]] ฯลฯ แม้แต่[[ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง]]ก็ยังปรากฏคำยืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร เข้ามาปะปน
 
== รูปแบบการถ่ายทอดคำยืม ==