ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงพงษ์พิบูลย์ (เจ้าพรหม วงศ์พระถาง)"

 
==ประวัติ==
หลวงพงษ์พิบูลย์ (เจ้าพรหม วงศ์พระถาง) มีนามเดิมว่า เจ้าน้อยพรหม เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2413 เป็นบุตรของพ่อเจ้าวงศ์ กับแม่เจ้าฟองจันทร์ วงศ์พระถาง สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระถาง[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]] ตำแหน่งปกครองในเค้าสนามหลวงเมืองนครแพร่ และท่านได้รับตำแหน่งเป็นกรมการพิเศษ[[จังหวัดแพร่]] เล่ากันว่าท่านเป็นผู้มีความละเอียดถี่ถ้วน มีความมัธยัสถ์ ขยันและเก่งในการทำธุรกิจ ซึ่งก็ทำให้ครอบครัวท่านร่ำรวย และมีชื่อเสียงในสมัยนั้น<ref>คุ้มวงศ์บุรี .ประวัติหลวงพงษ์พิบูลย์</ref>พี่น้องได้แก่
 
1.หลวงพงษ์พิบูลย์ (เจ้าน้อยพรหม วงศ์พระถาง)
 
2.เจ้าคำเกี้ยว วงศ์พระถาง ชายา[[เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์]]
 
3.เจ้าเสาร์ วงศ์พระถาง
 
4.เจ้าอ่อน ขัติยะวรา ภรรยาเจ้าน้อยโข้ ขัติยะวรา
 
ท่านได้รับตำแหน่งเป็นกรมการพิเศษ[[จังหวัดแพร่]] เล่ากันว่าท่านเป็นผู้มีความละเอียดถี่ถ้วน มีความมัธยัสถ์ ขยันและเก่งในการทำธุรกิจ ซึ่งก็ทำให้ครอบครัวท่านร่ำรวย และมีชื่อเสียงในสมัยนั้น<ref>คุ้มวงศ์บุรี .ประวัติหลวงพงษ์พิบูลย์</ref>
 
===ชีวิตครอบครัว===
812

การแก้ไข