ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนแม่จันวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ผู้ก่อตั้ง = กระทรวงศึกษาธิการ
| ประเภท = โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
| สังกัด = [[กระทรวงศึกษาธิการ|สำนักงานคณะกรรมการ<br />การศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
| class_range = มัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
| หัวหน้า = นายอดุลย์ นันท์บัญชา
สีดำ หมายถึง ความเข็มแข็ง ความกล้าหาญ อดทน
| code =รหัสสถานศึกษา = 1008570701
| ที่ตั้ง = {{flagicon|Thailand}}<br /> 65 หมู่ 3 [[ถนนพหลโยธิน]] [[ตำบลป่าซาง (อำเภอแม่จัน)|ตำบลป่าซาง]]<br> [[อำเภอแม่จัน]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|57110]]
| เว็บไซต์ = [{{URL|http://www.mwk.ac.th/]}}
}}
 
'''โรงเรียนแม่จันวิทยาคม''' ตั้งอยู่ใน[[อำเภอแม่จัน]] [[จังหวัดเชียงราย]] จัดตั้งขึ้น ในปีการศึกษา 2502 โดยการอนุมัติของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการที่ 450/2502 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2502 ได้จัดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาวิสามัญศึกษาตอนปลาย ในปีแรกได้เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 4 (ม.4:เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของหลักสูตรปัจจุบัน) จำนวน 1 ห้องเรียน โดยรับนักเรียนสหศึกษาจำนวน 40 คน
 
== ประวัติโรงเรียน ==
เมื่อเริ่มเปิดทำการสอน ได้ใช้สถานที่บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2502 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2503 จึงได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่บริเวณโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และได้เปิดทำการสอนอยู่ที่นี่ 2 ปีการศึกษา จากนั้นจึงย้ายมาทำการสอน ณ ที่ทำการปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม2505 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์-คณิต
 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยในระยะแรกมีพื้นที่ ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลป่าซาง ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนในการบริจาคที่ดิน สมาคมผู้ปกครอง-ครู และกรรมการของโรงเรียนร่วมบริจาคเงิน รวมทั้งการใช้งบประมาณปรับปรุง บริเวณโรงเรียน จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ 120 ตารางวา
 
== สัญลักษณ์ ==
=== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน===
* รวงข้าว และ ดวงอาทิตย์
 
=== สีประจำโรงเรียน ===
* เหลือง-ดำ
=== คติพจน์โรงงเรียน ===
* สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ
 
=== เพลงประจำโรงเรียน ===
* 1. มาร์ช ม.จ.ว
* 2. ม.จ.ว ที่รัก
* 3. โรงเรียนในฝัน
 
== อ้างอิง ==
27,017

การแก้ไข