โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้น ในปีการศึกษา 2502 โดยการอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการที่ 450/2502 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2502 ได้จัดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาวิสามัญศึกษาตอนปลาย ในปีแรกได้เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 4(ม.4:เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของหลักสูตรปัจจุบัน)จำนวน 1 ห้องเรียน โดยรับนักเรียนสหศึกษาจำนวน 40 คน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Maechan Witthayakhom School
อักษรย่อ ม.จ.ว. (M.W.K.)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 19 มีนาคม 2502
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส รหัสสถานศึกษา = 1008570701
เพลง มาร์ชแม่จันวิทยาคม
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนEdit

เมื่อเริ่มเปิดทำการสอน ได้ใช้สถานที่บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2502 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2503 จึงได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่บริเวณโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และได้เปิดทำการสอนอยู่ที่นี่ 2 ปีการศึกษา จากนั้นจึงย้ายมาทำการสอน ณ ที่ทำการปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม2505 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์-คณิต

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยในระยะแรกมีพื้นที่ ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลป่าซาง ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนในการบริจาคที่ดิน สมาคมผู้ปกครอง-ครู และกรรมการของโรงเรียนร่วมบริจาคเงิน รวมทั้งการใช้งบประมาณปรับปรุง บริเวณโรงเรียน จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ 120 ตารางวา

สัญลักษณ์Edit

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนEdit

  • รวงข้าว และ ดวงอาทิตย์

สีประจำโรงเรียนEdit

  • เหลือง-ดำ

คติพจน์โรงงเรียนEdit

  • สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ

เพลงประจำโรงเรียนEdit

  • 1. มาร์ช ม.จ.ว
  • 2. ม.จ.ว ที่รัก
  • 3. โรงเรียนในฝัน

อ้างอิงEdit