ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มเติมเนื้อหา โดยแปลจากบทความ wiki ภาษาอังกฤษ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Claves.png|thumb|โน้ตเพลง]]
 
'''ดนตรี''' ({{lang-en|music}}) คือ [[เสียง]]และโครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในด้าน[[ระดับเสียง (ดนตรี)|ระดับเสียง]] (ซึ่งรวมถึง[[ทำนอง|ท่วงทำนอง]]และ[[เสียงประสาน]]) [[จังหวะ]] และ[[คุณภาพเสียง]] ได้แก่ ความต่อเนื่องของเสียง เนื้อเสียง ความดังค่อย และพรรณลักษณ์ของเสียง (texture). <ref>[http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=7209/ ทฤษฎีดนตรี] เรียกข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2554 : จาก www.guru.thaibizcenter.com</ref>
 
ดนตรีในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กิจกรรมการแสดงออกทางวัฒนธรรม (une activité culturelle) ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการขับร้อง รวมถึงการสร้างจังหวะและทำนอง. ดนตรีจึงมีความสำคัญ ไม่เพียงแค่ในเชิง[[การสื่อสาร]] หรือการใช้เพื่อ[[ความบันเทิง]]และใน[[พิธีกรรม]] แต่ยังรวมถึงความสำคัญในด้าน[[ศิลปะ]] และด้าน[[สุนทรียศาสตร์]] อีกด้วย.
 
ดนตรีในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กิจกรรมการแสดงออกทางวัฒนธรรม (une activité culturelle) ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการขับร้อง รวมถึงการสร้างจังหวะและทำนอง. ดนตรีจึงมีความสำคัญ ไม่เพียงแค่ในเชิง[[การสื่อสาร]] หรือการใช้เพื่อ[[ความบันเทิง]]และใน[[พิธีกรรม]] แต่ยังรวมถึงความสำคัญในด้าน[[ศิลปะ]] และด้าน[[สุนทรียศาสตร์]] อีกด้วย.
 
<br />
 
== นิรุกติศาสตร์ ==