ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าบุญสารเสวตร์ ณ ลำปาง"

บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
 
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต.จ.ว.]]
[[หมวดหมู่:ราชโอรสและราชธิดาในเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 13]]
[[หมวดหมู่:ราชโอรสในเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือ]]
393,742

การแก้ไข