ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านฤมลมณีรัตน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8349087 สร้างโดย 124.120.121.220 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านฤมลมณีรัตน์''' พระธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามั่ง กรมพระยาเดชาดิศร]] พระโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] ประสูติแต่[[เจ้าจอมมารดานิ่ม]] เมื่อแรกประสูติมีพระนามคือ '''หม่อมเจ้าหญิงนฤมล เดชาติวงศ์''' ต่อมาในปี พ.ศ. 2395 [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 4 ได้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็น '''พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านฤมลมณีรัตน์'''<ref>เล็ก พงษ์สมัครไทย. ''เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ ๑-๙.'' กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์. 2552, หน้า 26</ref>
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ปีใดไม่ปรากฏ แต่ทราบว่ามีพระชันษา 54 ปี
ผู้ใช้นิรนาม