ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| พระนามเต็ม = หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
| ฐานันดร = หม่อมเจ้า
| วันประสูติ = [[512 ตุลาคมกรกฎาคม]] [[พ.ศ. 24382437]]
| วันสิ้นชีพิตักษัย = [[56 ตุลาคมมิถุนายน]] [[พ.ศ. 2517]]
| พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์]]
| พระราชมารดา =
65

การแก้ไข