ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปริพันธ์แบบวินอัพ"

(หน้าใหม่: '''การปริพันธ์แบบวินอัพ''' ({{Lang-en|integrator windup}}) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ...)
 
* {{cite web|url=https://d721700c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/occasionalnotes/control-system-math/minimum-jerk/digitalpid/Discrete%20PID%20Controllers.pdf?attachauth=ANoY7crHUl8Nf_AAuTxhxWS02wldQ0v3SwOn70hdI7rRuzSnvnmo0weS6Q9ogt9LrOTaJAQ0FgiYvwKi5lBKnS_jK3VezrKaTxJE_Gj_0aWXX3-Mec2l6QAKrDlrSr17WoLVFh2l4sbhNZJKN-zG6rv9BZU1TUqGCPkeKu80AJngzzfUaMzWXqQpNBvIhNFUOj-Qhv6VhvyG_uwNs9eqib9Ppf5SOMrdT5iJvh8lXk4FbU99-JCK403lGgfIGADWIvwG0oraHypFKJ2HNCV0E3tL1cNFh40zuMhlrKH4rHfh0xYpesuUKbM%3D&attredirects=0|title=Discretised PID Controllers|author=M. Tham|accessdate=2014-01-07}}
* {{cite web|last=Cooper|first=Douglas|title=Integral (Reset) Windup, Jacketing Logic and the Velocity PI Form|url=http://www.controlguru.com/2008/021008.html|accessdate=2014-02-18}}
 
[[หมวดหมู่:ทฤษฎีระบบควบคุม]]