ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{รีไรต์}}
{{กล่องข้อมูล ขุนนาง
| name = เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ <br>(พุ่ม ศรีไชยยันต์)
| caption =
| titles =
| birth_date = [[พ.ศ. 2363| พ.ศ. ๒๓๖๓]] ปีมะโรง
| birth_place =
| death_date = [[9 กันยายน|๙ กันยายน]] [[พ.ศ. 2444|พ.ศ. ๒๔๔๔]] (๘๑81 ปี)
| death_place =
| father =
}}
 
'''เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)''' เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ดำรงตำแหน่งสูงสุดของขุนนาง (ข้าราชการ) ไทยในสมัยนั้น คือตำแหน่ง[[สมุหพระกลาโหม]] เมื่อ[[ พ.ศ. 2438|พ.ศ. ๒๔๓๘]] นอกจากจะเป็นข้าราชการที่กล้าหาญ ซื่อตรงจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและ[[พระมหากษัตริย์]]แล้ว ท่านยังเป็นบุคคลที่ใจบุญใฝ่ในธรรมะ มีเมตตากรุณา เมื่อครั้งที่ท่านมา[[ทอดกฐิน]] ณ [[วัดบางขวาง]] [[อำเภอเมืองนนทบุรี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดนนทบุรี]] ท่านทราบว่าพระครูศีลาภิรมต้องการเงินสร้างโรงเรียน ท่านจึงบริจาคเงินจำนวน ๑๐๐100 [[ชั่ง]]สร้างอาคารหลังแรกขึ้นได้รับการขนานนามว่า '''โรงเรียนรัตนาธิเบศร์''' เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี จึงถือได้ว่าท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์นอกจากจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของประเทศแล้วท่านยังเป็นผู้ให้กำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งแรก ของจังหวัดนนทบุรีด้วย
 
เป็นบุตรคนที่ 4 ของหลวงจีนประชา (ทองอยู่) ยกบัตรเมืองนครไชยศรี เกิดเมื่อ [[พ.ศ. 2363| พ.ศ. ๒๓๖๓]] ปีมะโรง บิดามารดามีบ้านเป็นแพลอยอยู่หน้าวัดทองธรรมชาติ-ฝั่งธนบุรี เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ได้แก่
 
== ตำแหน่ง ==
* พระนรินทรราชเสนี ปลัดบัญชี กรมพระกลาโหม
* พระยาเทพประชุน ปลัดทูลฉลอง กรมพระกลาโหม
* เจ้าพระยาพลเทพ ตำแหน่งเสนาบดี กระทรวงเกษตราธิการ ([[พ.ศ. 2429|พ.ศ. ๒๔๒๙]])
* เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ตำแหน่งสมุหพระกลาโหม (พ.ศ. ๒๔๓๘2438)
 
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เป็นข้าราชการตัวอย่างที่มีความดีพร้อม เป็นผู้ที่เสียสละเห็นแก่ความสงบความเจริญของบ้านเมือง จึงเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เห็นได้จากการดำรงตำแหน่งสูงสุดทางราชการได้ยาวนานตลอดจนสิ้นอายุขัย
 
ท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ [[9 กันยายน|๙ กันยายน]] [[พ.ศ. 2444|พ.ศ. ๒๔๔๔]] รวมอายุได้ ๘๑81 ปี
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ มีนามเดิมว่า "พุ่ม" เป็นบุตรคนที่ 4 ของหลวงจีนประชา (ทองอยู่) ยกบัตรเมืองนครไชยศรี
เกิดเมื่อ [[พ.ศ. 2363| พ.ศ. ๒๓๖๓]] ปีมะโรง บิดามารดามีบ้านเป็นแพลอยอยู่หน้าวัดทองธรรมชาติ-ฝั่งธนบุรี เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ได้แก่
* คนที่ 1 เป็นหญิงชื่อ ฮวด สมรสกับเจ้าสัวซี เศรษฐีใหญ่ ผู้แต่งสำเภาของกรมพระราชวังบวรศักดิพลเสพย์รัชกาลที่ 3
* คนที่ 2 เป็นชายชื่อ อ้น มีธิดาคนหนึ่งเป็นหม่อมห้ามในกรมหมื่นอุดมรัตนราษี
* คนที่ 3 เป็นชายชื่อ ขุนเณร ได้ภรรยาเป็นธิดาพระไชยบาล(เจ๊ะสัวหง)
* คนที่ 4 เป็นชายชื่อ พุ่ม ต่อมาได้บรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
* คนที่ 5 เป็นหญิงถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเยาว์
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม}}