ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่พระบรมสาทิสลักษณ์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล บุคคลในพระพุทธประวัติ
| name = มหาปชาบดีโคตมีเถรี
| img = 096 Mahapajapati (9189329591).jpg
| img = Prince Siddhartha with his maternal aunt Queen Mahaprajapati Gotami.JPG
| img_size =
| img_capt = พระสาทิสลักษณ์พระนางมหาปชาบดีโคตมีและพระพุทธองค์ขณะทรงพระเยาว์ ภาพวาดประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18-20ประทับอยู่บนอาสนะ
| พระนามเดิม = มหาปชาบดีโคตมี
| พระนามอื่น =
}}
 
'''พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี''' หรือพระนามเดิม '''พระนางมหาปชาบดีโคตมี''' เป็นพระราชธิดาใน[[พระเจ้าอัญชนาธิปราชอัญชนะ]]แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ และเป็นพระมาตุจฉาของ[[พระสมณโคดมพุทธเจ้า]] เพราะเป็นพระขนิษฐภคินี(น้องสาว)ของ[[พระนางสิริมหามายา]] ผู้เป็นพระพุทธมารดา ดังนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีจึงเป็นพระมาตุจฉาของ[[พระสมณโคดมพุทธเจ้า]] ทรงและเป็น[[ภิกษุณี]]รูปแรกใน[[พระพุทธศาสนา]] และทรงได้เรียนกรรมฐานและทรงปฏิบัติอย่างจริงจัง จนได้บรรลุเป็น[[พระอรหันต์]] พระพุทธจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็น[[เอตทัคคะ]] คือเลิศกว่าผู้อื่นในทางรัตตัญญู (คือผู้มีรู้ราตรีนาน)
 
== พระประวัติ ==
[[ไฟล์:075 Marraige of Suddhodana and Mahapajapati (detail) (9192211688).jpg|200px|thumb|left|พระนางปชาบดีโคตมี (ซ้าย) ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะ]]
[[ไฟล์:Bhikkhuni.jpg|200px|thumb|left|ภาพขณะพระนางปชาบดีโคตมีทูลขอบวชเป็นพระภิกษุณี วาดโดย[[เหม เวชกร]]]]
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นพระมาตุจฉาของพระพุทธเจ้า และเมื่อพระนางสิริมหามายาสวรรคตแล้ว หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ 7 วัน ในกาลต่อมา[[พระเจ้าสุทโธทนะ]]ได้ทรงตั้งพระนางมหาปชาบดีโคตมีไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสี ซึ่งพระนางได้ทรงถวายการอภิบาลเจ้าชายสิทธัตถะ เสมือนเป็นพระราชโอรสของพระองค์เอง พระนางมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่า [[พระนันทเถรศากยะ|เจ้าชายนันทะ]] และมีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่า [[พระนันทาเถรี|เจ้าหญิงรูปนันทา]]
 
[[ไฟล์:Bhikkhuni.jpg|200px|thumb|left|ภาพขณะพระนางปชาบดีโคตมีทูลขอบวชเป็นพระภิกษุณี วาดโดย[[เหม เวชกร]]]]
พระนางได้ทรงแสดงความประสงค์จะบวชต่อพระพุทธเจ้าในคราวที่พระองค์เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติ ณ [[กรุงกบิลพัสดุ์]] แคว้นสักกะ แต่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงอนุญาตให้พระนางผนวช เนื่องจากยังไม่เคยทรงอนุญาตให้สตรีอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมือง[[เวสาลี]]และประทับอยู่ที่ กูฏาคารศาลา[[ป่ามหาวัน]] พระนางปชาบดีโคตมีพร้อมด้วยเหล่านางสากิยานีจำนวนมาก จึงได้ปลงพระเกศา ห่มผ้ากาสายะ เป็นการแสดงเจตนาที่จะบวชอย่างแรงกล้า โดยเสด็จไปยังกูฏาคารศาลาป่ามหาวัน เมืองเวสาลี เพื่อทรงทูลขออุปสมบท โดยพระนางได้ทรงแจ้งพระประสงค์ต่อ[[พระอานนท์]]ให้นำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ขอให้พระนางพร้อมทั้งเหล่านางสากิยานีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระอานนท์ใช้ความพยายามอยู่หลายหน พระพุทธเจ้าจึงทรงออกหลัก ปฏิบัติเป็นพิเศษสำหรับสตรีผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา คือ[[ครุธรรม 8]] ซึ่งพระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงยินดีปฏิบัติตามครุธรรม ทั้ง 8 ประการ จึงได้รับการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเหล่านางสากิยานี