ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:โครงการวิกิภูมิศาสตร์"

 
== บทความที่ต้องการ ==
=== บทความที่มีความต้องการมากที่สุดคัดสรรในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ===
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[แอนน์อาร์เบอร์ (รัฐมิชิแกน)]] ([[:en:Ann Arbor, Michigan]])
* [[เทศมณฑลในลิทัวเนีย]] ([[:en:Counties of Lithuania]])
{{col-3}}
* [[อุทยานแห่งชาติหุบเขามรณะ]] ([[:en:Death Valley National Park]])
{{col-3}}
* [[:en:Craters of the Moon National Monument and Preserve]]
{{col-end}}
 
=== บทความคุณภาพในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ===
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[:en:Licancabur]]
* [[อัลคันควีนจา]] ([[:en:Aucanquilcha]])
{{col-3}}
* [[:en:Irruputuncu]]
{{col-3}}
* [[:en:Tornado outbreak of February 28 – March 2, 2007]]
{{col-end}}
 
=== บทความที่มีความสำคัญมากที่สุด ===
{{col-begin}}
{{col-3}}
{{col-end}}
 
=== บทความที่มีความต้องการสำคัญมาก ===
{{col-begin}}
{{col-3}}
{{col-end}}
 
=== บทความที่มีความต้องการสำคัญปานกลาง ===
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[วิมเบิลดัน (ลอนดอน)]] ([[:en:Wimbledon, London]])
{{col-end}}
=== บทความที่มีความต้องการต่ำสำคัญน้อย ===
{{col-begin}}
{{col-3}}