ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัก (ไม้พุ่ม)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
บรรทัด 54:
[[หมวดหมู่:พืชมีพิษ]]
[[หมวดหมู่:สมุนไพร]]
[[หมวดหมู่:รายชื่อพรรณไม้ในประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:วัชพืช]]