ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาซิโดเนีย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
แทนที่ "แมซิโดเนีย" → "มาซิโดเนีย" ด้วยสจห.
(แทนที่ "แมซิโดเนีย" → "มาซิโดเนีย" ด้วยสจห.)
'''แมซิโดเนียมาซิโดเนีย''' ({{lang-en|Macedonia}}) อาจหมายถึง
 
==ดินแดนป้จจุบัน==
 
* [[สาธารณรัฐแมซิโดเนียมาซิโดเนีย]]
* [[แมซิโดเนียมาซิโดเนีย (กรีซ)]]
** [[แมซิโดเนียมาซิโดเนียตะวันตก]]
** [[มาซิโดเนียกลาง]]
** [[แมซิโดเนียกลาง]]
** [[แมซิโดเนียมาซิโดเนียตะวันออกและเทรซ]]
* [[แมซิโดเนียมาซิโดเนีย (ภูมิภาค)]]
 
==ดินแดนโบราณ==
* [[ราชอาณาจักรมาเกโดนีอา]]
* [[แมซิโดเนียมาซิโดเนีย (มณฑลโรมัน)]]
* [[มุขมณฑลแมซิโดเนียมาซิโดเนีย]]
* [[แมซิโดเนียมาซิโดเนีย (ทีม)]]
* [[รัฐอิสระแมซิโดเนียมาซิโดเนีย]]
* [[สาธารณรัฐสังคมนิยมแมซิโดเนียมาซิโดเนีย]]
 
{{disambiguation|geo|ship}}