ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สระ (สัทศาสตร์)"

ย้อนการแก้ไขที่ 7626596 สร้างโดย Pond1991 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7626596 สร้างโดย Pond1991 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''สระ''' ยังหมายถึงสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของเสียงสระใน[[ระบบการเขียน]]ของภาษาหนึ่งๆ โดยเฉพาะถ้าสระนั้นมีการใช้[[อักษร]] ในระบบการเขียนที่มีพื้นฐานบน[[อักษรละติน]] อักษร [[A]], [[E]], [[I]], [[O]], [[U]], [[W]], และ [[Y]] ถูกใช้แทนเสียงสระ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาทั้งหมดที่ใช้อักษรทุกตัวเป็นเสียงสระ และบางตัวก็ใช้แทนเสียงกึ่งสระเช่น W กับ Y นอกจากนั้นก็ยังมีอักษรละตินที่ปรับแต่งเพิ่มเติมเป็นสระชนิดใหม่ ตัวอย่างเช่น Ä, Ö, Ü, Å, Æ, และ Ø เป็นต้น
 
เสียงสระที่แทนด้วยอักษรสระออกเสียงแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา บางภาษาใช้ I และ Y สำหรับแทนเสียงพยัญชนะ {{IPA|[j]}} เมื่อปรากฏเป็นอักษรตัวแรกเช่นใน[[ภาษาโรมาเนีย]]และภาษาอังกฤษตามลำดับ ในตอนเริ่มแรกนั้น อักษรละตินไม่มีความแตกต่างระหว่าง [[V]] กับ U ซึ่งใช้แทนเสียงพยัญชนะ {{IPA|[w]}} และเสียงสระ {{IPA|[u]}} กับ {{IPA|[ʊ]}} แต่ในปัจจุบัน[[ภาษาเวลส์]] (Welsh) ใช้ [[W]] แทนเสียงเหล่านี้ทั้งหมด หรือใน[[ภาษาครีก]] (Creek) กลับใช้ V แทนเสียงสระ {{IPA|[ə]}} ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจับคู่เสียงสระแบบหนึ่งต่อหนึ่งเข้ากับอักษรสระโดยตรง หลายภาษาที่ใช้อักษรละตินและมีเสียงสระมากมายก็สามารถใช้อักษรสระห้าตัวหลัก A, E, I, O, และ U เป็นตัวแทนได้
 
ในภาษาอื่นๆ ที่มีเสียงสระมากมายแต่ไม่มีอักษรสระพอใช้ หลายภาษาแก้ปัญหานี้ด้วยการผสมอักษรสระสองตัวขึ้นไปเข้าด้วยกัน หลายภาษาใช้การปรับแต่งด้วยการเพิ่ม[[เครื่องหมายเสริมสัทอักษร]]ลงบนอักษรสระ เช่น À, Á, Â, Ä ใน[[ภาษาฝรั่งเศส]] และมีบางภาษาเปลี่ยนอักษรสระเสียใหม่โดยการนำมาเชื่อมกันหรือดัดแปลงเป็นอักษรอื่น เช่น Æ กับ Ø ใน[[ภาษากลุ่มสแกนดิเนเวีย]] สำหรับ[[สัทอักษรสากล]]ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้ 28 แบบสำหรับแทนเสียงสระพื้นฐาน และมีเครื่องหมายเสริมสัทอักษรกลุ่มหนึ่งเพื่อปรับแต่งเสียงสระที่แตกต่างจากเสียงสระพื้นฐาน
148,997

การแก้ไข