ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา''' เป็นแลนด์มาร์คที่ตั้งอยู่บนถนนมรุพงษ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2337 โดยมีกรมหลวงรักษ์รณเรศร์เป็นแม่กองก่อสร้าง เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูรุกราน และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ใช้เป็นที่ตั้งมั่นกองทัพในการปราบกบฏอั้งยี่ ซึ่งเป็นพ่อค้าฝิ่นเถื่อนชาวจีนที่มาสร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายปล้นสะดมก์ชาวบ้านเมืองแปดริ้ว ในขณะนั้น
[[ไฟล์:p1.JPG|thumb|250px|กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา]]
'''กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา''' ตั้งอยู่ที่ถนนมรุพงษ์ ในเขต[[เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา]] [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]] สร้างขึ้นในสมัย[[รัชกาลที่ 3]] เพื่อป้องกันการรุกรานศัตรูจากที่ต่าง ๆ มี[[ปืนใหญ่]]จาก[[ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา|ศาลหลักเมือง]]ตั้งอยู่ จัดเป็น[[โบราณสถาน]]ของ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]] หน้ากำแพงเมืองจัดเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
 
ปัจจุบันบริเวณหน้าป้อมเมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดเป็นสวนสาธารณะเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับชมวิวทิวทัศน์บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง และมีปืนใหญ่ให้ชมอยู่ตามกำแพงเมืองในปัจจุบัน และยังใช้เป็นที่จัดงานวันลอยกระทงของจังหวัด เป็นประจำทุกปีอีกด้วย โดยใช้ชื่องานว่า '''"ลอยกระทง ย้อนเวลาหาวิถีไทยเมืองฉะเชิงเทรา"'''
 
'''<u>สถาปัตยกรรมบริเวณกำแพงเมือง</u>'''
 
ตัวกำแพงตั้งเป็นแนวทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก มีความยาวโดยประมาณ 525 เมตร กว้างประมาณ 290 เมตร ตัวกำแพงหนาประมาณหนึ่งเมตรสูงสามเมตร ด้านหลังมีคูน้ำและมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตามกำแพงเมือง
 
ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2497 ปัจจุบันด้านหน้าถูกปรับเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจ โดยตั้งชื่อว่า '''"สวนมรุพงษ์"''' ช่วงกลางคืนมีการเปิดไฟรอบกำแพงยามสีสันสวยงาม
[[หมวดหมู่:จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
[[หมวดหมู่:โบราณสถานในจังหวัดฉะเชิงเทรา]]
67

การแก้ไข