ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงความน่าจะเป็น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[การแจกแจงเอกรูป (วิยุต)]] (Discrete Uniform Distribution)
# [[การแจกแจงอเนกนาม]] (Multinomial Distribution)
# [[การแจกแจงยเอกรูปเอกรูป (ต่อเนื่อง)]] (Continuous Uniform Distribution)
# [[การแจกแจงเอ็กโพเนนเชียล]] (Exponential Distribution)
# [[การแจกแจงปรกติ]] (Normal Distribution)
ผู้ใช้นิรนาม