ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ในรัชกาลที่ 4"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6939814 สร้างโดย 1.46.107.57 (พูดคุย))
 
== ถึงแก่พิราลัย ==
เจ้าคุณจอมมารดาสำลีถึงแก่พิราลัยในรัชกาลที่ 5 เมื่อวัน 21 มกราคม พ.ศ. 2443 เวลาเที่ยง ณ บ้านตำบลหน้า[[วัดชิโนรสารามวรวิหาร]] สิริอายุ 65 ปี เวลาหนึ่งทุ่มพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้ใหญ่ ได้ร่วมรดน้ำศพ แล้วย้ายศพมาไว้ที่หอนิเพทพิทยา ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งขัดต่อพระราชประเพณีในการที่จะนำศพสามัญชนที่เสียชีวิต เข้ามายังพระบรมมหาราชวัง แต่่[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงให้เหตุผลว่าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่[[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี|สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ]] และสมเด็จ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร|เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์]] ในการบำเพ็ญกุศลศพ และยังทรงพระกรุณาฯ ให้ใช้คำว่า พิราลัย แก่เจ้าคุณจอมมารดาเป็นกรณีพิเศษ นอกจานี้ยังได้รับพระราชทานโกศกุดั่นน้อยประกอบศพ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2443/044/634.PDF ข่าวพิราไลย], เล่ม 17, 27 มกราคม 2443, หน้า 634</ref>อีกด้วย
 
ได้รับพระราชทานเพลิงบุพโพเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ร.ศ. 120<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/036/699_2.PDF การพระราชทานเพลิงบุพโพ เจ้าคุณจอมมารดาสำลี], เล่ม 18, 8 ธันวาคม 2444, หน้า 699</ref> และรับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุผ้าขาวจตุรมุขยอดมณฑป ท้องสนามหลวง ได้รับพระราชทานโกศกุดั่นใหญ่ประกอบศพ เมื่อวันที่ 15 มกราคม ร.ศ. 120<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/043/831_1.PDF การเมรุท้องสนามหลวง], เล่ม 18, 26 มกราคม 2444, หน้า 831-7</ref>
ผู้ใช้นิรนาม