ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แบ่งพระนามพระโอรส-ธิดา)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ประสูติใน[[สมัยกรุงธนบุรี]] ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน 4 แรม 12 ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. 1135 ตรงกับวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2316 พระโอรสลำดับที่ 6 ใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์|สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์]] กับ[[เงิน แซ่ตัน]] และเป็นพระเจ้าหลานเธอใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]
 
เจ้าฟ้าเกศทรงเป็นผู้สำเร็จราชการมหาดไทยในรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] ทรงเป็นแม่ทัพยกไปรักษาเมือง[[พระตะบอง]] (เมื่อ พ.ศ. 2358) ทรงมีฝีพระหัตถ์ในทางช่าง เช่น ทรงจำแบบอย่างเรีอรบญวนมาดัดแปลงเป็นเรือสำหรับใช้เดินทางไกล ทรงแต่งเก๋ง แต่งแพ สร้างสวนขวา พระประธานวัดรังศรีสุธาวาษในวัดบวรนืเวศนิเวศ ได้รับพระราชทานวังที่ท่าเตียน<ref name=":0">"อิศรางกูร" ที่ระลึกงานพระราชทานเพลองศพ พลเรือตรี เอกไชย อิศรางกูร ณ อยุธยา. อังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2534</ref> ตั้งแต่รัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]] และประทับเรื่อยมาจนถืงรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
กรมขุนอิศรานุรักษ์ ประชวรพระยอดที่พระปฤษฎางค์ ถืงแก่ทิวงคตใน[[รัชกาลที่ 3]] เมื่อวันศุกร์ เดือน 4 ขึ้น 7 ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. 1192 ตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2373 พระชันษา 58 ปี