ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงความน่าจะเป็น"

(แทนที่ ‘(?mi)\{\{Link FA\|.+?\}\}\n?’ ด้วย ‘’: เลิกใช้ เปลี่ยนไปใช้วิกิสนเทศ)
# [[การแจกแจงแบบเรขาคณิต]] (Geometric Distribution)
# [[การแจกแจงปัวซง]] (Poisson Distribution)
# [[การแจกแจงยูนิฟอร์มของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องเอกรูป (วิยุต)]] (Discrete Uniform Distribution)
# [[การแจกแจงอเนกนาม]] (Multinomial Distribution)
# [[การแจกแจงยูนิฟอร์มของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง]] (Continuous Uniform Distribution)