ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารอัสสัมชัญ"

(เพิ่มรูป)
ในต่อมาปี [[พ.ศ. 2485]] ได้เกิดสงคราม เครื่องบินทิ้งระเบิดในบริเวณวัด อัสสัมชัญ ทั้งระเบิดทำลายและระเบิดเชื้อเพลิง อาคารต่างๆรอบวัดได้รับความเสียหายอย่างมาก หมู่บ้านคริสตังก็ถูก เผา ทำลายหมด อาสนวิหารด้านซ้ายได้ถูกระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายมาก ทั้งกำแพง ประตูหน้าต่าง ประจก คุณพ่อแปรูดงต้องซ่อมแซมหมดทุกอย่าง
 
ในปี [[พ.ศ. 2527]] [[สมเด้จสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ยอนห์ปอลที่ปอลที่ 2]] ได้เสด็จเยือน ประเทศไทย พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ได้ถือเป็นเกียรติอัญเชิญสมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จมาเยี่ยมเยือนอาสนวิหาร อัสสัมชัญ และอวยพระพรแก่บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงทุกคณะ พร้อมด้วยบรรดาคริสตังที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น ระหว่างปี พ.ศ. 2526-2532 คูณพ่อชุมภา คูรัตน์ เห็นว่าภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญจำเป็นต้องได้รับการตบแต่งเสียใหม่ จึงได้ทำการตบแต่ง และซ่อมแซมวัดในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งได้จัดทะพระแท่นบูชา และพื้นที่บริเวณพระแท่นเสียใหม่
 
== อ้างอิง ==