ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเป็นเจ้า"

|-
| [[ศาสนายูดาห์]]-[[ศาสนาคริสต์]] || [[พระยาห์เวห์]]
|-
| [[ศาสนาโซโรอัสเตอร์]] || [[พระอหุระมาซดะ]]
|-
| [[ศาสนาอิสลาม]] || [[อัลลอฮ์]]
|-
| [[ศาสนาบาไฮ]] || บะฮา
|-
| [[ลัทธิอนุตตรธรรม]] || [[พระแม่องค์ธรรม|เหลาหมู่]]
|}