ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญสม มาร์ติน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnotes =
}}
'''ศาสตราจารย์ นายแพทย์ '''บุญสม มาร์ติน''' ([[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2465]] - [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2551]]) แพทย์ชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] และ[[กระทรวงสาธารณสุข]] เป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ได้รับการยกย่องเป็น “บิดาของการพลศึกษาแผนใหม่ของไทย”
 
== ประวัติ ==
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน เกิดเมื่อวันที่ [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2465]] เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ<ref>{{cite web|url= http://www.fourfourtwo.com/th/features/thristng-od-aekhngluukkhruengaithyyukhaihmphuuthuukkhnphbodyekm-fm |title= ทริสตอง โด : แข้งลูกครึ่งไทยยุคใหม่ผู้ถูกค้นพบโดยเกม FM! |author=|date= 25 สิงหาคม 2558 |work= FourFourTwo |publisher= |accessdate=25 สิงหาคม 2558}}</ref> สำเร็จการศึกษาจาก[[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]]<ref>[http://lpshofame.blogspot.com/2009/07/01.html Lampang Soccer Hall of Fame]</ref> [[โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง]] [[โรงเรียนอัสสัมชัญ]]<ref>http://www.acn.ac.th/2009/gymkhana/history.html</ref> แพทยศาสตรบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์]] ในปี [[พ.ศ. 2488]] และได้เป็นอาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์อยู่ในระยะสั้น ๆ แล้วจึงย้ายไปอยู่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จนได้รับปริญญามหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์และโรคเมืองร้อนจากมหาวิทยาลัยทูเลน เมื่อปี [[พ.ศ. 2492]]
 
เมื่อกลับจากศึกษาต่างประเทศมาแล้ว ได้เข้ามาปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับมอบหมายให้ดูแลงานพลศึกษา จนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายระดับของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพลศึกษา รองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุด คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งยังได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติในการบริหารราชการแผ่นดินในระดับรัฐบาลอยู่หลายสมัย โดยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/112/3.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)]</ref> และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 1 สมัย
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2521]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)<ref> ราชกิจจานุเบกษา[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/011/13.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓ เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฏ]] (ม.ว.ม.)
* [[พ.ศ. 2531]] - [[ไฟล์:Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/095/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ (จำนวน ๑๔ ราย)] เล่ม ๑๐๕ ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ หน้า ๒</ref>
 
== อ้างอิง ==