ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปัญญาอ่อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
|
}}
'''ปัญญาอ่อน''' ({{lang-en|mental retardation, ย่อ: MR}}) เป็นความผิดปกติทั่วไปที่ปรากฏก่อนวัยผู้ใหญ่ของการเจริญทางประสาททั่วกาย โดยแสดงมีลักษณะคือ สมรรถนะของการรู้คิดบกพร่องอย่างสำคัญและการขาด[[พฤติกรรมการปรับตัว]]ตั้งแต่สองอย่างหรือมากกว่าขึ้นไป เดิมปัญญาอ่อนนิยามปัญญาอ่อนว่ามีคะแนน[[ระดับเชาวน์ปัญญา]] (IQ) ต่ำกว่า 70<ref>{{Cite web
|title=The relevance of IQ scores
|url=http://www.2h.com/articles/iq-tests/the-relevance-of-iq-scores.html
|publisher=2h.com |accessdate=2010-12-14
}}</ref> ในอดีตปัญญาอ่อนมักมุ่งไปยังสนใจ[[การรับรู้]]แทบทั้งหมด แต่นิยามปัจจุบันรวมทั้งเอาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของจิตและที่เกี่ยวข้องกับทักษะการทำงานของบุคคลในสิ่งแวดล้อมของเขา ผลคือ บุคคลที่มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอาจไม่ถูกพิจารณาถือว่าปัญญาอ่อนก็ได้ ปัญญาอ่อนแบบมีลักษณะเฉพาะ เป็นความบกพร่องทางสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณและอาการทางการแพทย์และพฤติกรรมอื่น ปัญญาอ่อนแบบไม่มีลักษณะเฉพาะ หมายถึงหมายความว่า เป็นความบกพร่องทางสติปัญญาที่เกิดโดยไม่มีความผิดปกติอื่นร่วมกัน
 
== อ้างอิง ==